Praktijkgids Medische Technologie online

De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is uit! In dit unieke document zijn voor het eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Dit is het eerste product van de Koepel Medische Technologie; een samenwerkingsverband van medisch-technische beroepsverenigingen waar de NVvTG sinds eind 2017 deel van uitmaakt. “De lancering van de praktijkgids geeft TG in de kliniek, het onderzoek en het bedrijfsleven een handvat als het gaat om het veilig en innovatief toepassen van software in de patiëntenzorg”- Kilian Kappert (bestuurslid NVvTG / NVvTG-contactpersoon voor Koepel MT)

Innovatief

De praktijkgids beschrijft hoe medische softwareapplicaties, softwaregestuurde medische systemen, maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen worden toegepast. Op die manier draagt de gids bij aan innovatieve, veiliger en meer efficiënte ziekenhuiszorg.

De toepassingen die in de praktijkgids beschreven worden, gaan over de hele levenscyclus van medische apparatuur en software: verwerving, ingebruikname, gebruik en afvoer. Specifiek voor medische ICT-systemen komt daar ook de eventuele fase van het zelf ontwikkelen of aanpassen van de systemen bij. Op deze manier wordt de volle breedte van de medische informatietechnologie beschreven.

Uniek

De praktijkgids is nieuw voor Nederland, maar misschien wel uniek in de wereld, vertelt Thierry Felkers, secretaris en vice-voorzitter van de NVKI en een van de makers. \’Nog niet eerder werden de praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Bovendien is het uniek dat de gids helemaal vanuit het veld is ontwikkeld. En dat alle betrokken beroepsgroepen en alle lagen van de organisaties eraan hebben meegewerkt.\’

Online versie

De ontwikkelaars benadrukken dat het gaat om een levend document. Het is net zo dynamisch als het werkveld dat het beschrijft. Daarom komt er maar een beperkt aantal papieren exemplaren beschikbaar. De nadruk ligt op de online praktijkgids, te vinden op MTintegraal, het online platform voor medische technologie. Daar staat de hele praktijkgids, overzichtelijk gerangschikt in aanklikbare hoofdstukken en met handige zoekfunctie. Door deze versie te gebruiken, weet je zeker dat je altijd over de meest actuele informatie beschikt.

Bekijk de Praktijkgids Medische Informatietechnologie hier!

De gids is gemaakt door de koepel Medische Technologie. Zes van de negen beroepsverenigingen in de koepel hebben meegewerkt aan de gids: de VZI (Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici), de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica), de BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg), de NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica), de NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers) en de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen).

De drie andere verenigingen, de VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), de NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) en het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) sloten later aan bij de koepel. Ondanks dat ze daarom geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de Praktijkgids, ondersteunen ze dit initiatief vanuit de koepel van harte.

Scroll naar boven