Ablatiespecialist bij behandeling van levertumoren

Simeon Ruiter is Technisch Geneeskundig Specialist binnen de hepato-pancreato-biliaire (HPB) chirurgie van het UMC Groningen. Tijdens zijn fellowship heeft Simeon zich gericht op het opzetten van een multidisciplinaire polikliniek voor de lokale behandeling van lever-, alvleesklier en galwegtumoren. Simeon is opgeleid tot ablatiespecialist en voert thermoablatie behandelingen van levertumoren uit. Daarnaast richt hij zich op andere innovatieve lokale behandelingstechnieken zoals transarteriële chemo-embolisatie (TACE) en selectieve interne radiotherapie (SIRT).

Hoe ziet jouw dag eruit?

Enerzijds coördineer ik het multidisciplinaire team waarbij ik de brug sla tussen zowel de chirurgie, MDL, de radiologie als de nucleaire geneeskunde. Met dit team bespreken we in een wekelijks overleg welke behandeling het meest geschikt is voor een specifieke patiënt. In het behandeltraject ben ik betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de interventies. Samen met de radioloog en HPB chirurg voeren we percutane ablatiebehandelingen uit onder beeldgeleiding, al dan niet met behulp van navigatietechnologie, zoals een robotarm. Daarnaast houd ik mij bezig met medisch-technische vraagstukken waar we tegenaan lopen bij de uitvoering van deze behandeling, waarbij ik mijn technisch geneeskundige expertise inzet om deze op te lossen.

 

Wat zijn die ‘TG’ kwaliteiten?

Technisch geneeskundigen zijn anders opgeleid dan de dokters, maar ook anders dan ingenieurs; als TG kijk ik dus anders naar vraagstukken. Dat leidt op gebied van research, maar zeker ook in de directe patiëntenzorg tot innovatieve, nieuwe ideeën. Voorbeelden waarin de kwaliteiten als TG van pas komen zijn de implementatie en het gebruik van een robotarm voor het aanprikken van levertumoren, het verbeteren van de energieoverdracht van de ablatiebehandeling in leverweefsel en het optimaliseren van de begeleidende imaging technieken tijdens interventies (zoals CT, MRI en echo).

 

Wat drijft je?

Wat ik zo mooi vind aan dit expertise gebied is dat wij zeer complexe casuïstiek tegenkomen waarvan momenteel nog onbekend is wat de beste behandelstrategie is. Het bediscussiëren en puzzelen om voor deze patiënten de beste en zo minimaal invasief mogelijke behandeling te realiseren vind ik een grote en zeer interessante uitdaging.

 

Wat brengt de toekomst volgens jou?

In de afgelopen twee jaar is onze patiëntenstroom toegenomen. We hebben een groot aantal patiënten kunnen behandelen met een lokale behandeling. Dit waren veelal patiënten die voorheen niet in aanmerking zouden komen voor chirurgie of een radiologische interventie. Met de werkzaamheden die ik vervul hebben we een nieuwe functie gecreëerd op de afdeling. De toekomst zie ik dan ook positief. Ik zie nog veel mogelijkheden om de meerwaarde van locoregionale behandelingen uit te breiden naar andere organen.

dr. Koert de Jong

Dr. Koert de Jong is HPB chirurg binnen het UMC Groningen met als aandachtsgebied de oncologische chirurgie. Sinds 2000 heeft dr. de Jong de thermoablatie behandeling van levertumoren opgezet. Dit is sinds enkele jaren uitgebreid naar de lokale regionale behandeling van levertumoren.

Hoe gaat dat, samenwerken met de TG?

Ik kan eigenlijk wel zeggen dat Simeon functioneert zoals ikzelf functioneer. Wij zijn een perfect duo om gezamenlijk de infrastructuur van de lokale regionale behandeling te organiseren. We discussiëren vaak over welke behandeling het meest geschikt is: een lokale behandeling of toch het uitvoeren van een resectie? Ook mijn collega’s zien een grote meerwaarde van Simeon. Doordat Simeon zich op één vakgebied richt heeft hij hier zoveel kaas van gegeten dat hij heel efficiënt en duidelijk een patiënt presenteert tijdens een multidisciplinair overleg. Dit creëert extra ruimte voor mij en mijn collega’s. De samenwerking tussen TG, radiologen, nucleair geneeskundigen en HPB chirurgen levert een optimaal klimaat voor een zeer toegewijd team met goede resultaten van dit soort locoregionale behandelingen bij patiënten met levertumoren.

Scroll naar boven