ALV NVvTG – voorstel statutaire en HR wijziging

Afgelopen zaterdag vond de halfjaarlijkse ALV plaats. Tijdens deze ALV stonden enkele belangrijke zaken op de agenda, waaronder een voorstel tot het wijzigen van enkele punten in de statuten en de HR van de vereniging, in het kort zijn dit:

–       Wijzigingen als gevolg van het LAD lidmaatschap

–       Stemmen door het geven van een volmacht mogelijk maken

Deze wijzigingen zijn in stemming gebracht en minstens twee/derde van de aanwezigen heeft voor het voorstel gestemd. Aangezien minder dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig was, moet binnen vier weken een tweede vergadering plaatsvinden, waarbij ongeacht het aantal aanwezigen tot stemming wordt overgegaan. Het voorstel is dan aangenomen, als minstens twee/derde van de aanwezigen voor het voorstel stemt.

ALV

Graag willen we u uitnodigen voor de ALV van de NVvTG, welke zal plaatsvinden op 18 oktober aanstaande. De koffie en thee zal vanaf 15.00u uur klaar staan in Restaurant Harbour (Veilinghavenkade177, Utrecht). Tijdens deze ALV (start 15.30u) zal er gestemd worden over de wijzigingen in de statuten en de HR.

We hopen u allen te verwelkomen. Graag horen we vóór 15 oktober van u of u aanwezig bent op de ALV door een e-mail te sturen naar: info@nvvtg.nl

Scroll naar boven