Beeldgeleide behandeling van prostaatkanker

Joyce Bomers is Technisch Geneeskundige op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. Na afronding van haar promotietraject en een tweejarig klinisch fellowship is ze werkzaam als specialist op het gebied van diagnostiek en MRI-geleide behandeling van prostaatkanker.

Wat zijn je taken?

Ik versla diagnostische prostaat MRI’s en verricht MRI-geleide prostaatbiopten en -interventies zoals cryoablatie, laser ablatie en ultrasound ablatie. Bij een ablatieprocedure behandelen we de tumor zo nauwkeurig mogelijk, bijvoorbeeld door deze met laserlicht te verhitten, terwijl we het gezonde omliggende weefsel zoveel mogelijk sparen. Dit concept heet focale therapie. Doordat we de procedure uitvoeren in de MRI kunnen we precies in beeld brengen hoeveel weefsel we behandelen. De behandelingen voer ik in samenwerking met de interventieradioloog deels of geheel zelfstandig uit. Daarnaast houd ik me bezig met de opzet en uitvoer van klinische studies naar de validatie van deze innovaties in de praktijk en de meerwaarde voor de patiënt.

Hoe zet jij je TG kwaliteiten in?

Ik combineer het direct patiëntcontact met onderzoek én implementatie. Hierdoor kan ik sneller de vertaalslag maken van nieuwe technieken naar toepassing bij de patiënt. Ik werk hierbij nauw samen met de urologen en interventieradiologen. Zo probeer ik nieuwe minimaal invasieve therapieën beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk patiënten.

Wat heeft de patiënt eraan?

Door nauwkeuriger de diagnose te kunnen stellen en te behandelen, hopen we onnodige diagnostiek en bijwerkingen van therapieën te voorkomen. Hierdoor hoeft de patiënt minder lang in het ziekenhuis te liggen en minder lang te herstellen van de behandeling. Daarbij komt dat dit uiteindelijk de zorg als geheel ook geld kan besparen.

Prof. dr. Jurgen Fütterer

Prof. dr. Jurgen Fütterer is interventieradioloog binnen de afdeling Radiologie van het Radboudumc en tevens als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente. Hij richt zich op innovaties binnen de beeldgeleide interventies en medische robotica, met als speciaal aandachtsgebied MRI-geleide interventies voor diagnose en behandeling van prostaatkanker.

Hoe ervaart u deze manier van samenwerken met de TG?

Als een zeer plezierige samenwerking. De technisch geneeskundige heeft op bepaalde vlakken meer technische achtergrond kennis. Dit is een aanvulling, waarbij we als we samenwerken elkaar versterken. Dit geeft me energie.
 

Wat is de toegevoegde waarde van de TG?

De belangrijkste waarde van de technisch geneeskundige ligt in het toevoegen van kwaliteit aan bestaande procedures en het in de praktijk brengen van nieuwe innovaties.
Op dit moment is deze meerwaarde nog niet inzichtelijk omdat de door de TG geleverde bijdrage aan de zorg nog niet declarabel is en de toevoeging van extra kwaliteit zich niet direct uitbetaalt. Het is belangrijk om aan te tonen dat een hogere kwaliteit van zorg, ook kosten bespaart op andere gebieden in het zorgproces, én dat hier ook een vergoeding tegenover staat.
 

Hoe ziet u de rol van de TG?

Ik zie hier voornamelijk een complementaire rol, dat is de hoofdzaak. Ik verwacht hierin nog wel een verschuiving, waarin de TG bepaalde handelingen heel goed zelfstandig kan uitvoeren. Echter blijft het van belang dat de TG zijn unieke positie behoudt tussen kliniek en het integreren en implementeren van onderzoek en innovatie.
 
Scroll naar boven