Beeldvorming bij huidkanker

Wietske Woliner-van der Weg is sinds 2012 werkzaam als Technisch Geneeskundige in het Radboudumc. Eerst als promovendus bij de Nucleaire geneeskunde, vervolgens als fellow bij de Radiotherapie en nu, na een tussenjaar in het bedrijfsleven, op de afdeling Dermatologie opnieuw in het Radboudumc. Daarnaast zit ze in de ledenraad van de NVvTG.

Wat is je rol als Technisch Geneeskundige?

Ik werk nu als technisch geneeskundige/postdoc aan de afronding van een ZonMw project omtrent beeldvorming bij huidkanker. Hiervoor scan ik patiënten met een reflectie confocale microscoop, meestal in studieverband maar af en toe ook daarbuiten. Ook onderzoek ik de haalbaarheid en de wenselijkheid van implementatie van dit apparaat. Ik vind het leuk dat ik daarnaast nog wat andere dingen kan doen: ik begeleid studenten, zorg dat er een website komt voor een onderzoeksgroep en ik werk mee aan een visiedocument over de ontwikkeling van keuzehulpen.

 

Wat motiveert jou om het werk te doen wat jij nu doet?

In mijn werk wil ik echt wat betekenen voor anderen. Voor patiënten, de maatschappij, of gewoon door dingen goed te regelen voor andere professionals. In het ZonMw project is dat heel duidelijk: ik moet met de studie en de opgedane ervaring de innovatie beoordelen, en adviezen geven voor de toekomst. Dat is super breed, maar erg leuk.
Ik merk nu goed dat ik een veel diversere achtergrond heb dan anderen op de afdeling. De meesten hebben altijd op deze afdeling gewerkt, en zeker niet buiten het ziekenhuis. Daardoor wordt mijn ervaring extra waardevol. Ik hoop anderen te inspireren om ook eens wat anders (er bij) te doen: leer iets over marketing, of ga buiten je comfortzone wel eens met een apparaat werken. Daar kunnen ze zo veel aan hebben. Als een geneeskundestudent door mij ontdekt dat techniek niet eng is maar juist veel mogelijkheden biedt, dan hoop ik dat ze dat hun hele carrière onthouden.

 

Jij bent een van de eerste TG in het werkveld. Hoe kijk je terug op jouw jaren als pionier?

Ik vond het pionieren tijdens de opleiding vaak lastig. Wéér uitleggen wat je hebt geleerd en wat je toevoegt. Daarnaast was er onzekerheid over de toekomst, omdat er nauwelijks voorbeelden van TG in de praktijk waren. Als ik terugkijk merk ik dat ik meer vertrouwen heb gekregen en dat ik het pionieren nu wel in de vingers heb. Als TG kunnen we echt nog onze eigen rol creëren. Met alle ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, heb ik er nu wel vertrouwen in dat ik ook op een heel andere plek weer een passende rol kan vinden.

Satish Lubeek

Dermatoloog

 

Wat is je relatie ten opzichte van de TG?

Op dagelijkse basis werken we samen aan het genoemde onderzoeksproject op het gebied van beeldvorming bij huidkanker middels de reflective confocale microscoop, waar ik mij in de rol als principal investigator en arts mee bezig houdt. Daarnaast werken we samen op het gebied van keuzehulpen voor patiënten met huidkanker.

Hoe ervaar je deze manier van samenwerken met de TG?

De samenwerking verloopt erg prettig en het is fijn om veelal vanuit diverse invalshoeken te kunnen sparren over dingen die we in de praktijk tegenkomen.

Wat is de toegevoegde waarde van de TG?

Mijn ervaring tot nu toe met TG is dat zij een belangrijke en vaak onmisbare brug kunnen slaan binnen de groeiende hoeveelheid technische aspecten binnen de geneeskunde en de zorgverleners. Ik verwacht dat deze toegevoegde waarde in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.

Hoe ziet je de positie van een TG tegenover andere professionals? Zal deze positie veranderen de komende jaren?

Ik zie steeds meer hoe een TG, naast wellicht een meer ondersteunde rol binnen de zorg, ook een grotere rol zou kunnen gaan spelen binnen de directe patiëntenzorg. Ik denk dat het hierbij belangrijk is dat de bekendheid met het beroep TG verder vergroot wordt, en dat de TG daadwerkelijk overal waar allemaal mogelijk is.

 

Scroll naar boven