“BIG-registratie onderstreept noodzaak technisch geneeskundigen”

Ze vormen de ‘linking pin’ tussen arts en technologie: technisch geneeskundigen. Minister Bruins van VWS kondigde in mei aan hun BIG-registratie definitief te willen maken. Dit betekent dat technisch geneeskundigen vermoedelijk vanaf 2020 een aantal voorbehouden handelingen zelfstandig mogen verrichten. Annemijn Jonkman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), noemt het voornemen van de minister een mijlpaal. “Het onderstreept de toegevoegde waarde van onze beroepsgroep.”

Efficiëntere zorg
Minister Bruins kondigde vorige maand aan dat het onderzoek laat zien dat technisch geneeskundigen bijdragen aan het efficiënter inrichten van zorg- en  onderzoeksprocessen. Hij gaat zich er daarom hard voor maken om de BIG-registratie definitief te maken. “Natuurlijk moet dat voornemen nog worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat langs de Tweede en Eerste Kamer moet. Als het wetstraject positief wordt afgerond, zouden wij vanaf 2020 definitief kunnen worden opgenomen in de Wet BIG”, zegt Jonkman. “De voorbehouden handelingen worden door ons vaak
uitgevoerd binnen technologisch complexe diagnostiek of therapie. Het is veel efficiënter voor zorgprocessen en veiliger voor de patiënt om zulke handelingen zelfstandig te mogen verrichten en indiceren. De reguliere arts wordt namelijk niet opgeleid om bepaalde complexe technieken toe te passen en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor ons handelen.”

Verdere ontwikkeling fellowships
Jonkman ziet het besluit van de minister als een startpunt om technisch geneeskundigen beter in te bedden in ziekenhuissystemen en om de vervolgopleidingen verder te kunnen ontwikkelen. “De opleiding is nu zo ingericht dat je heel breed wordt opgeleid. Een aantal technisch geneeskundigen volgt daarom een fellowship; een tweejarige klinische vervolgopleiding tot technisch geneeskundig specialist op een specifiek medisch-technisch domein. De huidige vervolgopleidingen worden bekostigd door de Universiteit Twente en het betreffende ziekenhuis, maar door het beperkte budget kunnen veel opleidingsverzoeken niet worden gehonoreerd.”

De NVvTG-voorzitter hoopt dat de BIGregistratie in die zin voor een impuls zorgt en dat de brede scope van haar vak zichtbaarder wordt. “Wij zijn niet alleen opgeleid in het toepassen van technologie in de directe patiëntenzorg, maar kunnen ook een rol spelen bij het sturen en begeleiden van innovaties, bijvoorbeeld om te beoordelen of een bepaalde technologie nuttig is. Dat is erg belangrijk. Technologie biedt veel kansen, maar je moet wel kritisch kunnen inschatten wat wel en niet werkt. Ook wordt in veel ziekenhuizen met geavanceerde apparatuur gewerkt, waarvan soms niet alle mogelijkheden worden benut. Wij zijn de schakel om dat wel te kunnen doen, zonder dat het een extra investering van artsen vraagt.”

Bron: LAD-Magazine juni 2018

Scroll naar boven