Actuele cases

Veroudering van het neuromusculaire systeem

Zelfredzaamheid van ouderen en daarmee ook de kwaliteit van leven wordt in belangrijke mate bepaald door zowel het cognitief als het fysiek functioneren. Inzicht in de leeftijdsgerelateerde achteruitgang van beide functiedomeinen en de onderlinge relatie hiertussen is dan ook een vereiste om – zeker met het oog op de toenemende levensverwachting – de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te kunnen behouden.

Als technisch geneeskundige richt ik mij op de ontwikkeling en implementatie van medische technologieën in de zorg en het dagelijkse leven om dit inzicht te vergroten. Spiermodellen, kracht- en bewegingssensoren spelen hierin een belangrijke rol. Zo zouden bewegingssensoren gebruikt kunnen worden om achteruitgang in het fysiek functioneren al vroegtijdig te detecteren en daarnaast voor deze specifieke persoon aan te geven welk aspect van het fysiek functioneren is aangedaan.

Deze kennis is nodig om uiteindelijk tot patiënt specifieke therapeutische strategieën te komen die behoud van kwaliteit van leven stimuleren.

Marjon Stijntjes TU Delft en LUMC, Leiden

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL