NVvTG clusters

NVvTG clusters

Na al die jaren zijn er verschillende smaken TG tot stand gekomen die actief zijn in veel verschillende facetten van de gezondheidszorg, met verschillende mate van ervaring en kwaliteit. De NVvTG richt zich de aankomende jaren op het bij elkaar brengen van onze leden op basis van technische geneeskundige domeinen.

De doelen:

  1. Samenbrengen van TG binnen hetzelfde domein (identiteit en herkenbaarheid);
  2. Kennisoverdracht en bevorderen van de domein specifieke doorontwikkeling en kwaliteitsbewaking;
  3. Basis voor het realiseren van erkende TG specialisaties (voor klinisch werkzame TG).

 

NVvTG Clusters

  • Minimaal invasieve interventies
  • Extramurale zorg
  • Beeld
  • Acute zorg
  • Functionele technische geneeskunde
  • Zorgorganisatie

 

Clusters in detail

De clusters zijn nog aan het opstarten. Hieronder vind je meer informatie over de clusters (zover bekend) en de gegevens om contact op te nemen met het cluster.

Daarnaast wordt er vanuit de Universiteit Twente gewerkt aan de website Principles of Technical Medicine, waar je ook meer informatie over de verschillende domeinen (e.g. clusters) kunt vinden.

TM disciplines  »

 

Minimaal invasieve interventies

Er wordt nog gewerkt aan meer informatie.

 

Extramurale zorg

Er wordt nog gewerkt aan meer informatie.

 

Beeld

Er wordt nog gewerkt aan meer informatie.

E-mailadres: cluster-beeld@nvvtg.nl

 

Acute Zorg

Er wordt nog gewerkt aan meer informatie.

E-mailadres: cluster-acutezorg@nvvtg.nl

 

Functionele technische geneeskunde

Er wordt nog gewerkt aan meer informatie.

 

Cluster Zorgorganisatie

In de Technische Geneeskunde werken veel in de zorg, maar een selectie werkt ook aan de zorg. Deze TG komen samen in het cluster Zorgorganisatie. Ze zetten zich in binnen het unieke publieke domein ‘zorg’ in Nederland met veel stakeholders zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, regelgevende en overheidsinstanties. Alleen door goede samenwerking wordt de berste zorg voor de hele maatschappij geleverd.

E-mailadres: cluster-zorgorganisatie@nvvtg.nl

Cluster Zorgorganisatie  »

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL