Convenant Medische Technologie

Overal in het ziekenhuis vind je medische technologie. Denk hierbij niet alleen aan hightech apparatuur; ook injectiespuiten en de vloeistof hierin tellen mee. Om de veiligheid van patiënten te waarborgen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt voor de invoering, gebruik en afstoting van technologie. Het Convenant Medische technologie geeft richting aan de beheersing van risico’s en waarborging van veiligheid en stond centraal tijdens afgelopen wetenschapsavond op 2 november 2015.

Als eerste spreker nam dhr. Drost van NAMCO ons mee in waaróm het convenant is opgesteld. Elke dag ondervinden 30 patiënten onnodige schade door medische technologie in wat voor vorm dan ook, oftewel 11 000 per jaar. Simpele voorbeelden, zoals het aanschaffen van een nieuw type operatiehandschoen, met alle gevolgen van dien, illustreren het belang van een duidelijk protocol. Met behulp van situaties uit het ziekenhuis maar ook uit de vliegindustrie werd geschetst wat de uitdagingen zijn om dergelijke protocollen te laten slagen.

Vanuit het bedrijfsperspectief vertelde dhr. Van der Vaart hoe Philips haar nieuwe producten op de markt brengt en op welke manier Philips te maken heeft met het convenant. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de technologie, maar ook het geven van trainingen aan zorgverleners zijn hierbij belangrijk. Ook al is een product veilig, het moet niet méér functies aanbieden dan een gebruiker echt nodig heeft.

Tot slot vertelde Dhr. Van Zeijst van de Inspectie van de Gezondheidszorg over hoe de IGZ toeziet op de handhaving van het convenant. Hij gaf aan dat het essentieel is te beseffen dat technologie, hoe dan ook, ooit kapot gaat. Het is dus van belang een afweging te maken tussen de risico’s en de baten voor de patiënt. Overigens, wist u dat alle medische technologie CE-gecertificeerd moet zijn, maar dat een Chinees namaaklogo nauwelijks van echt is te onderscheiden?

De zaal in het gebouw van de VvAa was goed gevuld en na afloop van de presentaties werd afgesloten met een interessante discussie tussen de sprekers en met de zaal. Wat de één een simpel operatiekrukje vindt, beschouwt de ander als medische technologie. Ook de vraag wiens verantwoordelijkheid het is om te zorgen voor de veiligheid rondom medische technologie was een interessante kwestie.

Al met al zorgde de avond voor een goede wake up call betreffende de risico’s van medische technologie en het belang van robuuste processen die deze risico’s beperken.

Onder het genot van een drankje werd nog even nagepraat over deze inspirerende avond. Graag zien we u terug op een volgende bijeenkomst van de NVvTG!

Scroll naar boven