De verbindende factor bij diepe hersenstimulatie

Case Dr. Marleen Tjepkema-Cloostermans

Marleen Tjepkema-Cloostermans is Technisch Geneeskundige binnen het neurocentrum van het Medisch Spectrum Twente. Eén van haar focusgebieden is om met geavanceerde EEG-metingen en signaalanalyse de neurologische uitkomst van coma-patiënten beter te kunnen voorspellen. Een tweede pijler van haar werkzaamheden is diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation of DBS) bij patiënten met bewegingsstoornissen.

Wat zijn je taken?
Ik heb mijn vaste poli voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Hier screen ik patiënten die in aanmerking komen voor een DBS en ik stel de deep brain stimulator in. Tijdens de operatie ben ik aanwezig om de neurochirurg te adviseren over het juiste DBS-target in het brein. Daarnaast heb ik tijdens mijn fellowship neuromonitoring tijdens neurochirurgische ingrepen geïmplementeerd. De complexiteit die bij het implementeren van deze nieuwe technologie om de hoek komt kijken zit hem vooral in het analyseren en verwerken van signalen, waardoor dit bij uitstek de verantwoordelijkheid van een Technisch Geneeskundige is. Daarnaast heb ik ook mede door mijn opgedane kennis uit diverse expertisecentra in binnen- en buitenland een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van nieuwe technieken in het neurocentrum van het MST.

Hoe zet jij je TG kwaliteiten in?
De rol die ik vervul is enerzijds een stukje kwaliteitsverbetering en anderzijds een stukje substitutie van zorg, bijvoorbeeld tijdens het instellen van een diepe hersenstimulator bij een patiënt. Het is zowel de technische kant als de klinische kant waar kennis over nodig is. Wanneer je met een puur klinische blik kijkt dan moet je soms lang wachten voordat je effecten ziet tijdens het juist instellen van de deep brain stimulator. Echter, als je precies weet waar de elektrode ligt in het brein, en ook exact weet hoe  stroombronnen werken, dan is de stimulator sneller en beter in te stellen om het beoogde klinische effect te bereiken.

Hoe ziet de toekomst eruit?
In de komende vijf jaar wil ik met het neurocentrum van het MST voorop blijven lopen in het ontwikkelen van nieuwe EEG-analyse methodes. Vooral kunstmatige intelligentie heeft veel potentie om op zeer abstracte wijze hersensignalen te analyseren, op een manier zoals wij dit als mensen niet zouden bedenken. Zo kunnen we nog meer klinisch relevante informatie uit deze signalen destilleren die relevant zijn voor verbeterde neuromonitoring.

Dr. Lucille Dorresteijn

Neuroloog

Dr. Lucille Dorresteijn is algemeen neuroloog binnen de afdeling Neurologie van het Medisch Spectrum Twente, met als aandachtsgebieden bewegingstoornissen en neuro-oncologie. Naast de klinische patiëntenzorg houdt ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het Radboudumc en het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam.

Hoe ervaart u de manier van samenwerken met de TG?
Marleen is de hub in het netwerk die ons verbindt en aanstuurt. Ik ben een heel klinische dokter en dan heb ik graag iemand als Marleen naast mij om patiënten te zien op de poli. Door haar dubbele medische en technische achtergrond heeft zij niet alleen een beter oog voor welke technologie bij welke patiënt het best kan worden ingezet, maar ook hoe alles moet worden afgesteld en dit kan worden verbeterd in de toekomst.

 Prof. dr. ir. Michel van Putten

Neuroloog/klinisch neurofysioloog

Prof. dr. ir. Michel van Putten is neuroloog en afdelingshoofd klinische neurofysiologie in het Medisch Spectrum Twente, met als aandachtsgebieden epilepsie (diagnostiek en ontstaansmechanismen), stroke en bewaking van hersenfuncties op de IC en operatiekamer.

Hoe ziet u de rol van de TG?
Marleen en ik kennen elkaar al bijna tien jaar en de manier van samenwerking is voor mij gelijk aan het samenwerken met een tweede medisch professional. Door haar expertise kunnen we nog meer klinisch relevante informatie uit hersensignalen destilleren die relevant is voor verbeterde neuromonitoring en waar de patiënt uiteindelijk baat bij heeft. Ik wil daarom dat de TG ook in dit ziekenhuis lid wordt van de medische staf en als een volwaardig lid van een vakgroep met complementaire expertise meedraait.
Scroll naar boven