Definitieve plek in de Wet BIG voor Technisch Geneeskundigen

De Technisch Geneeskundige (in de wet bekend als Klinisch Technoloog) wordt definitief in de Wet BIG opgenomen. Daartoe besloot de Eerste Kamer afgelopen dinsdag 23 april op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. Technisch geneeskundigen krijgen daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren.

Belangrijke mijlpalen

Voor ons als beroepsvereniging en de beide opleidingen (van de Universiteit Twente en het samenwerkingsverband Leiden Universiteit Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC Rotterdam) zijn deze ontwikkelingen belangrijke mijlpalen en een erkenning van de noodzaak voor technisch geneeskundigen in het multidisciplinair behandelteam in de zorg. Het is een kroon op het werk van velen die zich de afgelopen jaren hebben ingespannen voor deze opname in de wet BIG en wij willen iedereen danken die hier op welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen.

Tijdelijke bevoegdheid

Technisch geneeskundigen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS, toonde aan dat dit bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen. Aan dit onderzoek werd door de NVvTG en leden van de vereniging actief bijgedragen: technisch geneeskundigen, opleiders en superviserend medici en patiënten vulden enquetes in, namen deel aan focusgroepen en lieten zich interviewen of observeren tijdens hun werkzaamheden. Daarnaast zijn kwantitatieve analyses verricht op data uit het door onze vereniging gefaciliteerde kwaliteitsregister, waarin alle door technisch geneeskundigen uitgevoerde en door artsen beoordeelde medische handelingen worden geregistreerd. Uit dit onderzoek bleek ook dat patiënten zeer tevreden zijn over de door technisch geneeskundigen geleverde zorg. Minister Bruins heeft de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek overgenomen, wat resulteerde in deze aanpassing van de wet waarmee de beroepsgroep definitief wordt opgenomen in het BIG-register.

Declaratiebevoegdheden

In lijn met dit wetsvoorstel maakte de NZa afgelopen week bekend per januari 2020 de poortfunctie toe te kennen aan de beroepsgroep waardoor het voor hen mogelijk wordt zelfstandig dbc-zorgtrajecten te openen en consulten te registreren. De NZa presenteerde recent een reeks maatregelen om medisch-specialistische zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Het toekennen van de poortfunctie aan de technisch geneeskundige is daar een wezenlijk onderdeel van. Deze toekenning speelt een belangrijke rol in de inbedding van technisch geneeskundigen in het zorgproces en maakt het mogelijk de verdeling van zorgtaken in samenspraak met andere zorgverleners vast te leggen.

Zorg van nu en morgen

Met meer dan 400 technisch geneeskundigen in het werkveld is de technisch geneeskundige inmiddels een volwaardige zorgprofessional die inspeelt op het toenemend gebruik van technologie in de zorg. Samen met artsen, specialisten en andere zorgverleners in Nederland leveren technisch geneeskundigen een belangrijke bijdrage aan de veilige en hoogkwalitatieve zorg van nu en morgen.

Meer informatie

Wie is de technisch geneeskundige?

  • Bekijk onderstaande video.

Welke technologische ontwikkelingen gaan de zorg de komende jaren veranderen?

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden uit het werkveld?

  • Bekijk de verschillende cases.
Scroll naar boven