Het laatste nieuws over Technische Geneeskunde

Drie fellowships afgerond in het UMCG

Joep Kraeima, Alette Koopman en Simeon Ruiter hebben in het Universitair Medisch Centrum Groningen hun fellowships voor Technische Geneeskunde afgerond.

Joep Kraeima is werkzaam als coordinator en technisch geneeskundige in het 3D Lab van het UMCG. Hij is specialist in een 3D virtuele planning vertalen naar de daadwerkelijke patiënt op de operatiekamer, voor bijvoorbeeld kaakresecties, kaakcorrecties of volledige kaakgewrichtsvervangingen. Ook heeft hij als eerste Technisch Geneeskundige in Nederland de driejarige klinische specialisatieopleiding voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMCG afgerond.

Alette Koopman heeft zich gespecialiseerd in kunstmatige beademing en ademondersteuning bij kinderen op de Kinder Intensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis. Haar taak is het proces van kunstmatige beademing bij kinderen zodanig te initiëren en aan te passen dat daarmee de duur van beademing verkort wordt. Hierbij verricht zij individuele metingen bij patiënten om het huidige proces van kunstmatige beademing te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Simeon Ruiter is werkzaam op de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie, en is opgeleid als specialist locoregionale behandeling van levertumoren. Binnen het UMCG is een gespecialiseerde polikliniek en een multidisciplinaire behandelingsteam opgericht voor patiënten die in aanmerking komen voor locoregionale behandelingen van levertumoren, waarin Simeon als technische geneeskundige en behandelaar fungeert.

Lees ook via onderstaande links de media artikelen in het UMCG-vakblad en de Groninger Gezinsbode.

 

 

Vanuit de NVvTG zijn we erg blij met dit nieuws en we feliciteren dit drietal dan ook van harte!

Joep Kraeima

Alette Koopman

Simeon Ruiter

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: