Felicitaties voor opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde

Op 21 mei 2014 is Drs. Heleen Miedema (opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie, Universiteit Twente) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de Burgemeester van Enschede tijdens de Innovatielezing van de Universiteit Twente.

De NVvTG feliciteert Drs. Heleen Miedema van harte met haar koninklijke onderscheiding voor haar werk voor de technische geneeskunde.

Heleen Miedema heeft zich vanaf het allereerste begin ingezet voor de oprichting en vestiging van onze nieuwe jonge en innovatieve beroepsgroep; de technisch geneeskundige. Niet alleen heeft zij zich ingezet voor de oprichting en vorming van een nieuwe opleiding, maar toonde ook grote betrokkenheid bij de implementatie en inbedding van de TG in de Nederlandse gezondheidszorg.

Scroll naar boven