Fellowship Alina van de Burgt

Alina van de Burgt ontvangt haar fellowship certificaat

Alina heeft haar fellowship afgerond bij de Nucleaire Geneeskunde van het Alrijne ziekenhuis.
In dit interview vertelt Alina over haar ervaringen tijdens haar fellowship. Ze heeft niet alleen waardevolle technische vaardigheden opgedaan, maar heeft ook de workflow voor cardiale beeldvorming geoptimaliseerd en geassisteerd bij de implementatie van geavanceerde technologieën. Haar rol als Technisch Geneeskundig Specialist (TGS) blijft evolueren, en ze kijkt uit naar het coördineren van verdere innovaties in de kliniek, samen met medisch specialisten, laboranten en klinisch fysici.

Welke specifieke technische vaardigheden en kennis heb je opgedaan tijdens de fellowship?

“In 2019 is de analoge Positron Emissie Tomografie (PET) gecombineerd met een Computer Tomografie (CT-scan) (PET-CT) in het Alrijne ziekenhuis vervangen door een digitale PET-CT. Door de toegenomen sensitiviteit van deze camera is het mogelijk geworden onderzoeken in veel kortere tijd met lagere doses te verrichten met betere beeldkwaliteit. Ik heb veel vaardigheden opgedaan rondom de digitale PET-CT welke veel mogelijkheden, maar ook technische uitdagingen met zich mee brengt. Tevens heeft er een belangrijke verschuiving van radiologische en nucleaire onderzoeken plaatsgevonden in aantal en complexiteit van de scans. Veilig gebruik van technologie vergt daarom klinisch inzicht in de procedures en onderliggende technologische principes om de ontwikkelingen te kunnen begrijpen, waarderen, implementeren en optimaal te kunnen gebruiken. Daarnaast vergt de implementatie van radiofarmaca voorbereiding ten aanzien van logistieke planning, inventarisatie van toepassingsmogelijkheden en uitwerking van protocollen en richtlijnen.”

Hoe heb je als fellow bij het Alrijne ziekenhuis geholpen bij het optimaliseren van behandeling of workflow met betrekking tot cardiale beeldvorming en aan welke praktische veranderingen wil je werken in de toekomst?

“Van diverse cardiale beeldvormende onderzoeken heb ik de workflow en het protocol geanalyseerd en gekeken waar eventuele optimalisaties mogelijk waren. Door het gesprek aan te gaan met laboranten, medisch specialisten en klinisch fysici heb ik kunnen doorgronden welke informatie noodzakelijk is en hoe we dit met de beschikbare apparatuur kunnen bewerkstelligen. Nu kunnen er bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel patiënten op een dag gescand worden voor hartperfusie onderzoeken. Tevens heb ik er mede voor gezorgd dat de CT van de rubidium-82 PET scan ingezet kan worden voor de calciumscore berekening waardoor de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Verder ben ik betrokken bij de bouw en inrichting van de nieuwe nucleaire geneeskunde afdeling. Hiervoor zijn de mogelijkheden onderzocht omtrent het bereiden van radiofarmaca en eventuele therapieën.”

Het vakgebied ontwikkelt zich vast voortdurend. Hoe ziet je rol van TGS er de komende tijd uit en welke mogelijkheden zie je voor anderen die soortgelijke fellowships nastreven?

“De nucleaire geneeskunde en radiologie zijn volop in ontwikkeling en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen. De meerwaarde van de TG(S) is dat zij een coördinerende rol kunnen hebben bij de implementatie van innovaties in de kliniek. Naast de twee dagen kliniek die ik doe, hou ik me bezig met het introduceren van nieuwe tracers in de kliniek, wetenschappelijk onderzoek en het optimaliseren van nucleaire en radiologische beeldvorming. Ik werk samen met verschillende medisch specialisten, laboranten en klinisch fysici. Daarnaast werk ik nauw samen met de industrie en universitair medische centra.”

Alina van de Burgt aan het werk op de afdeling nucleaire geneeskunde van het Alrijne ziekenhuis
Scroll naar boven