Focusgroepen

De NVvTG is gestart met focusgroepen. Deze groepen pakken thema’s op en werken deze uit. Zo ondersteunen ze de vereniging en het bestuur en maken we gebruik van de kennis van iedereen. Hieronder staat een overzicht van de huidige focusgroepen!

Focusgroep NVvTG

Deelnemers: Wieke Haakma, Fokke van Meulen, Martijn van Mourik

We beogen dit uit te breiden tot minimaal 8 deelnemers.

Betrokken vanuit bestuur: Kilian Kappert, Thomas van Steenbergen, René van der Bel

Focusgroep NVvTG  »

Focusgroep Klinische Technologie

Betrokken vanuit bestuur: Amne Mousa, Joris van Dijk

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben klinisch technologen een grote bijdrage geleverd aan innovatie en wetenschap binnen de Nederlandse zorg. De unieke expertise is een aanvulling op de reeds aanwezig medische expertise en derhalve is klinische technologie ook onlangs opgenomen in de wet BIG. Ondanks de generieke instemming van de meerwaarde van KT wordt het potentieel van KT nog niet (volledig) benut. Er zijn individuele voorbeelden van succesvolle inbedding van KT in multidisciplinaire teams, al is deze inbedding vaak erg onzeker. Het zijn nu vaak individuele losse rollen zonder waarborging van de medische expertise en kwaliteit voor bekleding van specifieke functies met het risico tot fragmentatie van kennis en variërende expertise. Daarbij zijn er geen structurele financiële middelen voor eventuele medische specialisatie om tot een hoger niveau te komen en vervolgens zijn er ook geen structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen.

Focusgroep Klinische Technologie  »

 

 

 

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: