Focusgroep Klinische Technologie

Het doel van de focusgroep klinische technologie is het vormen van een visie en strategisch plan om te komen tot een structurele inbedding van KT in de klinische praktijk en deze visie en het plan te toetsen, aan te scherpen en af te stemmen met leden en andere belangrijke medische stakeholders.

Op basis van deze visie en het strategische plan zal het bestuur het plan inbrengen bij de ledenraad voor goedkeuring en zal ofwel het bestuur of de focusgroep het plan realiseren.

Onderwerpen

De focusgroep zal zich, in overleg met de toekomstige leden richten op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen we de kwaliteit van gespecialiseerde KT borgen om te komen tot hoogst mogelijke patiëntwaarde waarbij kennisfragmentatie voorkomen wordt?
  • Hoe zorgen we voor inbedding en heldere positionering KT in multidisciplinaire teamtussen andere zorgprofessionals?
  • Hoe zorgen we voor structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen en eventuele bekostiging van specialisaties?
  • Aansluiting bij strategische zorgthema’s van VWS

Samenstelling focusgroep

Het streven is een groep van 8 tot 12 leden die werkzaam zijn in het ziekenhuis uit verschillende vakgebieden waarbij er een mix is tussen fellows, KT en niet/minder klinisch werkzame TG.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL