Gepersonaliseerde glucoseregulatie in de diabeteszorg

Thomas Urgert is werkzaam als Technisch Geneeskundige op de afdeling Interne Geneeskunde binnen het ZGT te Almelo en Hengelo sinds november. Hij is de allereerste klinisch actieve Technisch Geneeskundige op het gebied van diabetes en heeft een unieke functie als Technisch Geneeskundige.

Wie ben je en waar ben je werkzaam?

Ik ben werkzaam als Technisch Geneeskundige in het ZGT. Tweeëneenhalf jaar geleden ben ik afgestudeerd met de Technische Geneeskunde master Medical Sensing and Stimulation in Enschede.  Eén van mijn master-2 stages was bij de Interne Geneeskunde in het ZGT omtrent diabetes. Ik was daar de allereerste TG-student en mijn begeleiders op de afdeling merkten toen de meerwaarde van een Technische Geneeskundige, aangezien er omtrent diabetes de laatste jaren vele technologische ontwikkelingen zijn. Op die manier kwam er een vacature voor een Technische Geneeskundige op de afdeling Interne Geneeskunde en zo ben ik hier terecht gekomen. Ik ben echt als Technisch Geneeskundige aangenomen en niet als promovendus of fellow.

 

Wat is je rol als TG? Wat zijn je taken?

Als Technisch Geneeskundige heb ik vele verschillende taken, zowel op medisch als technisch gebied. Ik draai bijvoorbeeld mijn eigen poli’s en zie mijn eigen patiënten, het gaat hierbij voornamelijk om diabetes type 1 patiënten. Deze patiënten hebben veelal glucosesensoren en insulinepompen en ik kijk hoe ik met alle technologie de behandeling van de patiënt kan verbeteren en de apparatuur zo optimaal mogelijk in kan stellen. Samen met de internist en de diabetesverpleegkundige zorg ik voor de juiste behandeling van de patiënt. We zorgen samen voor een behandelplan en ik probeer daarnaast de behandeling op het gebied van insulinepompen en glucosesensoren te optimaliseren.

Bij sommige patiënten blijkt de glucoseregulatie ingewikkelder dan bij de gemiddelde diabetespatiënt. Bij hen kost het meer moeite om de insulinepompen juist te programmeren. Deze patiënten volg ik intensiever en zie ik zelf op de poli.

Ook draag ik bij aan het multidisciplinair overleg, om de patiënt vanuit medisch en technisch perspectief te belichten. Verder kan een specialist mij inschakelen bij een consult, bijvoorbeeld als de diabetesregulatie met de pomp beter geregeld moet worden.
Naast dit klinische werk ben ik ook betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, vooral op technisch gebied.

 

 

Je doet dus naast je klinische werk ook onderzoek. Wat houdt dit onderzoek in?

Ik ben met verschillende onderzoeken bezig. Zo zijn wij een jaar geleden begonnen met het opzetten van een grote database, de DIABASE, met daarin gegevens van de insulinepompen en sensoren. In de praktijk zie je erg veel patiënten met pompen en sensoren, maar met alle data die van deze apparatuur komt, wordt nog niet zo veel gedaan. Wij proberen om de ruwe meetgegevens van deze apparaten te verzamelen en te combineren met de medische gegevens van de patiënt.

Uit dit databaseonderzoek verwachten wij verschillende fenotypen binnen diabetes mellitus type 1 te kunnen herkennen. Wij hopen door kennis van deze fenotypen elke patiënt een beter afgestemde behandeling aan te kunnen bieden. In de toekomst willen wij uit alle verzamelde data algoritmes ontwikkelen die voorspellingen kunnen doen over de ontwikkeling van lange termijn complicaties of zelfs de beste behandeling kunnen adviseren. Voor dit database onderzoek hebben wij de Pioneers in Health Care Innovation Fund gekregen.

Naast dit grote databaseproject werk ik ook nog aan een ander innovatieproject, zoals Diabetes-thuis. Tot nu toe is de behandeling van diabetes nog erg klassiek. Eens in de vier maanden komt de patiënt op controle, terwijl het voor de patiënt minder belastend is als wij op afstand de insulinepompen en sensoren uitlezen en deze bijvoorbeeld op afstand  beter kunnen instellen. Het project waar ik aan werk, gaat over het volgen van de diabetespatiënt op afstand, bijvoorbeeld met behulp van videoconsulten en monitoring. Hier doen momenteel ongeveer 40 patiënten aan mee.

 

Wat zijn de voordelen voor de patiënt van jouw werkzaamheden?

Iedereen in ons team kijkt vanuit een ander perspectief naar de patiënt en naar de diabeteszorg. Ik zorg specifiek voor het optimale gebruik van de techniek. Ik probeer de pomp zo optimaal mogelijk af te stellen en patiënten het beste advies te geven hoe ze de pomp moeten gebruiken. De patiënt moet nog steeds veel zelf doen, maar ik probeer de techniek zo optimaal mogelijk voor ze te maken. Er zijn patiënten waar de sensor is gekoppeld met de pomp, dat is voor een deel automatisch ingesteld maar levert ook wel eens nieuwe problemen op. Omdat ik precies weet hoe dit systeem in elkaar steekt, kan ik hier goed over adviseren.

Ik merk dat mijn collega’s bij de Interne Geneeskunde erg open staan voor een Technische Geneeskundige in het team en zeker mijn toegevoegde waarde zien. Onze samenwerking maakt ons team sterk en zorgt voor een zo goed mogelijke behandeling voor de patiënt.

 

Komt je werk/positie overeen met de verwachtingen die je had over een baan als Technisch Geneeskundige?

Dit komt wel heel erg in de buurt van hoe ik me een baan na mijn studie had voorgesteld. Namelijk het zien van mogelijkheden in de klinische praktijk voor onderzoek en innovatie, het ontwikkelen van deze innovatie en het meenemen van deze ontwikkelingen naar de kliniek. Wat mij hierin vooral aanspreekt is dat mijn functie zo ontzettend afwisselend is. Ik kan op deze manier bijdragen aan de individuele patiëntenzorg, maar ook aan de ontwikkeling van deze zorg en deze vervolgens meteen meenemen naar de klinische praktijk.

De combinatie van kliniek en onderzoek en van medisch en technisch bevalt me erg goed. Ik blijf continue kijken waar ik mijn toegevoegde waarde kan laten zien. Het is echt een unieke kans om als Technisch Geneeskundige aan de slag te kunnen.

Prof. Goos Laverman

Goos Laverman werkt in ZGT, is internist-nefroloog met als aandachtsgebied diabetes en nierziekten. Hij heeft ook een aanstelling als hoogleraar aan de Universiteit Twente, met als leeropdracht “Personalized Technology in Internal Medicine”.

Wat houdt uw leerstoel precies in?

Ik denk veel na over hoe we de patiëntenzorg kunnen verbeteren door gebruik te maken van technologie. Volgens mij hebben we op de werkvloer mensen nodig die ook zo denken en die ook de daarvoor benodigde “bagage” hebben. Van diabetes verpleegkundige of de huidige generatie artsen kun je niet verwachten dat zij dergelijke veranderingen gaan bewerkstelligen. Daarom is een TG zo’n aanwinst: zowel bij het inzetten van de verandering, als ook in de fase daarna.

 

Wat is uw relatie ten opzichte van de TG?

We werken veel samen. Behalve in de directe patiëntenzorg bedenken we plannen hoe we vanuit de data over onze patiënten analyses kunnen doen om de behandeling verder te verbeteren en doen we enquêtes onder de patiënten om hun kijk hierop te horen. Tezijndertijd zal Thomas ook promoveren waarbij ik de begeleider ben.

 

Hoe ervaart u deze manier van samenwerken met de TG?

Het geeft veel energie om samen ideeën te bedenken en je ziet dat andere mensen daarin meegaan. Het geeft een nieuwe dynamiek. We zijn een avontuur aan gegaan waarvan we nog niet precies weten waar het toe leidt, en dan maakt het zo spannend. Wat we wel weten is dat we een virtuele diabeteskliniek willen.

 

Wat is de toegevoegde waarde van de TG?

Behalve de ontwikkelingen zoals het toewerken naar een virtuele diabeteskliniek, is er ook een onmiddellijk positief effect geweest op de dagelijkse zorg die we leveren. Zo halen we bijvoorbeeld nu al veel meer rendement uit de uitgebreide 24 uurs glucosemetingen die de patiënten met hun sensor verzamelen.

Scroll naar boven