Gepubliceerd in Nature: Ontwikkelingstraject van de transmissiesnelheid in het menselijk brein

Afgelopen maand heeft Dorien van Blooijs, werkzaam als promovendus bij de afdeling KNF van het UMC Utrecht, samen met haar mede-auteurs een artikel gepubliceerd in Nature Neuroscience! In het artikel wordt de ontwikkeling van de transmissiesnelheid in het menselijk brein onderzocht. In het onderzoek werden er fysiologische responsen in het brein opgewekt wanneer er op een andere locatie in het brein een elektrische stimulatie gegeven werd. Dit toonde aan dat er een onderliggende verbinding tussen de twee locaties is. Doordat ook het tijdstip van stimulatie en de respons bekend is, kon de latentie tussen stimulatie en respons uitgerekend worden. Met behulp van Diffusion Tensor Imaging modellen is ook de afstand tussen de twee locaties bekend en hierdoor kon de snelheid van zo\’n verbinding berekend worden. In het artikel hebben ze in een dataset van 74 patiënten gekeken of deze snelheid verandert met de leeftijd en dit bleek inderdaad het geval. Met deze data is nu een mooie set aan normaalwaarden bepaald die als basis kan dienen voor verder onderzoek. Lees het volledige artikel via onderstaande link: Developmental trajectory of transmission speed in the human brain | Nature Neuroscience

Dat het een bijzonder artikel is, wordt onder meer duidelijk door de aandacht die deze publicatie al gekregen heeft. Onder andere het UMC Utrecht, Discovery’s Edge (van de Mayo Clinic) en EurekAlert hebben de publicatie van het artikel gedeeld. Ook heeft Dorien haar onderzoek toegelicht op BNR nieuwsradio, deze opname is hier terug te luisteren!

Dit onderzoek, dat ondersteund wordt door EpilepsieNL, is een belangrijk onderdeel van het promotietraject van Dorien, die naast haar aanstelling bij het UMC Utrecht ook werkzaam is op de KNF afdeling van SEIN Zwolle. Haar promotieonderzoek focust zich op het meten van intracraniële EEG data en elektrische stimulatie van de hersenen. Met deze technologie kijken ze of het mogelijk is om epileptische activiteit door middel van elektrische stimulatie te onderdrukken. Het uiteindelijke doel is om dit toe te passen als behandeling voor epilepsie patiënten.

Scroll naar boven