Informatie avond samenwerking NVvTG en LAD – verslag

Op woensdag 10 september 2014 vond de inspraakavond over een eventuele samenwerking tussen de NVvTG en het LAD (landelijke vereniging van artsen in dienstverband) plaats. De avond begon met een presentatie van onze voorzitter. Deze schetste een drietal punten die voor steeds meer TG beginnen te spelen.  Dit gaat om een duidelijke positionering ten opzichte van andere zorgprofessionals; inschaling van de TG en een duidelijk functieprofiel. Dit zijn zaken waar ook de NVvTG steeds meer vragen over krijgt.

Hierna gaf Arthur Warmer, vertegenwoordiger van de LAD, aan hoe de LAD of FBZ (Federatie Beroepen in de Zorg) de NVvTG hierin kan helpen. Deze presentatie maakt al veel vragen los bij de aanwezige NVvTG leden. Ook tijdens het bespreken van de praktische invulling van de samenwerking was er veel interactie tussen de leden, het bestuur van de NVvTG en de LAD. De hoge interactie geeft aan dat dit onderwerp inderdaad speelt onder de leden. Op basis van de reacties onder de aanwezige leden lijkt de NVvTG hierin het goede pad gekozen te hebben. Dankzij de vele vragen is er ook een goed beeld ontstaan over wat er precies speelt onder de leden en kan het bestuur op de ALV een voorstel doen dat hierbij past. Een nuttige avond, waarbij onze dank uit gaat naar alle leden die de moeite genomen hebben hierbij aanwezig te zijn.

Kon u niet aanwezig zijn?

De presentaties zijn terug te vinden op het ledengedeelte van de website. De gestelde vragen en bijbehorende antwoorden tijdens deze avond zullen nog vóór de komende ALV gecommuniceerd worden met iedereen. Mocht u nog vragen hebben, mail deze dan naar info@nvvtg.nl. Het bestuur streeft ernaar u vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Het bestuur van de NVvTG nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op de ALV van 27 september a.s. te Utrecht waar gestemd zal worden over dit belangrijke item.

Scroll naar boven