Dr. Jonne Doorduin benoemd tot erelid NVvTG

Op het TiiM congres, waar het 10-jarig bestaan van TG in het werkveld werd gevierd, is Dr. Jonne Doorduin benoemd tot erelid van de vereniging.

Jonne gaf ’s ochtends in de plenaire sessie een inspirerende voordracht over zijn carrière en werkzaamheden. Hij was student in de eerste lichting TG in Enschede. Na afronding van de toen nog nieuwe opleiding startte zijn werkzame leven met promotieonderzoek en klinische werkzaamheden op de intensive care (IC) in het Radboudumc, waar hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bedenken en toepassen van nieuwe diagnostiek voor de monitoring van de ademspierfunctie. Dit helpt patiënten die kunstmatig beademd worden en specifiek bij patiënten die weer lastig van de beademing afkomen. In zijn huidige functie, als assistant professor en klinisch werkzame TG op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), verricht hij intra-operatieve neuromonitoring tijdens neurochirurgische en orthopedische procedures. Hiermee bewaakt hij de functie van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld tijdens hersenoperaties. Daarnaast heeft hij zijn eigen onderzoekslijn, gericht op het ontwikkelen van nieuwe diagnostische, prognostische en therapeutische technieken om de kwaliteit van leven bij spierziekte patiënten met ademspierzwakte te verbeteren.

Jonne benadrukte het belang van TG als netwerk, waarbij enige trots doorscheen bij het tonen van een recente congres-foto van de KNF dagen: meerdere TG, die inmiddels in diverse ziekenhuizen werken binnen de KNF. Tijdens het KNF congres bleek maar weer dat bij innovatie op dit gebied vaak TG betrokken zijn. Daarnaast zijn, mede dankzij het werk van Jonne, meerdere TG op diverse IC’s in Nederland bezig met de toepassing en verder onderzoeken van complexe monitoring van de ademhalingsspieren. Een mooi voorbeeld van de weg van lokale innovatie tot landelijke erkenning.

Naast het TG-netwerk, benadrukte hij het belang van het onderhouden van het technische netwerk. Juist hiermee kunnen TG volgens hem van extra meerwaarde zijn in de kliniek. Het onderhouden van banden met technische onderzoeksgroepen speelt hierbij volgens hem een cruciale rol.

Jonne Doorduin Erelid NVvTG

Jonne Doorduin is het tweede erelid van de NvvTG. Voor hem werd in 2012 Professor Peter Vooijs, medeoprichter en jarenlang wetenschappelijk directeur bij de opleiding Technische Geneeskunde in Enschede, benoemd tot erelid.

Jonne was betrokken bij de oprichting van de NVvTG en was van 2009 tot 2013 de eerste voorzitter van de jonge vereniging. In deze periode werd de basis gelegd voor opname van TG in de wet BIG en de positionering van de TG in de kliniek. Jonne begreep dat hiervoor zichtbaarheid en publiciteit noodzakelijke middelen waren. Zijn werkzaamheden zijn al jarenlang veelgebruikte voorbeelden van de multidisciplinaire rol die de TG kan vervullen, om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Door hiermee ook zichtbaar naar buiten te treden, en medewerking aan diverse (niet-wetenschappelijke) publicaties te verlenen, heeft hij een nadrukkelijk bijgedragen aan het imago van de beroepsgroep. Ook na zijn bestuursperiode bij de NVvTG werkt Jonne continu aan de klinische positionering van de TG, zowel lokaal (o.a. door opname van TG in het stafconvent van het Radboudumc) als landelijk.

Scroll naar boven