Kick-off bijeenkomst vakgroep Technische Geneeskunde

Kick-off bijeenkomst vakgroep Technische Geneeskunde

Afgelopen woensdag is er door de officiële oprichting van 2 vakgroepen een belangrijke stap gezet rondom de professionalisering van onze beroepsgroep! Zowel in het UMCG als het RadboudUMC zijn de eerste vakgroepen Technische Geneeskunde doormiddel van een fysieke kick-off bijeenkomst ingeluid. Graag delen we met jullie deze belangrijke vordering.

De NVvTG heeft als speerpunt de verdere inbedding en doorontwikkeling van de TG. Dat zal moeten gebeuren door onze eigen vakgebieden door te ontwikkelen (vakinhoudelijke clusters), maar ook door de TG als bekende beroepsgroep te verankeren in het gezondheidszorgsysteem (lokale vakgroepen).

Het is voor ons dan ook een genoegen dat er samen met de inzet van meerdere TGers een nieuwe mijlpaal op dit pad bereikt is, waar we gezien de recentelijke 1e fysieke officiële kick-off graag even bij stil willen staan.

Op 3 november 2023 heeft er een bestuurlijk overleg tussen de NVvTG, het Radboudumc en UMCG in Zwolle plaatsgevonden. Als afgevaardigden uit beide huizen waren Joep Kraeima en Roel Verhoeven aanwezig, en is er ter plekke gezamenlijk overeengekomen dat er een vakgroep Technische Geneeskunde ingericht wordt in beide huizen met eerdergenoemden als vakgroep voorzitters. De daaropvolgende fysieke kick-off bijeenkomst van deze vakgroep vond in beide centra op 7 februari plaats. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst waar bijvoorbeeld in het UMCG vicevoorzitter Prof. Stephanie Klein Nagelvoort aanmoedigende woorden sprak is er gebrainstormd over de opzet, structuur en visie van de vakgroep. Het overeengekomen doel van deze vakgroep is om elkaar beter te vinden, te binden, een collectief te vormen en nog beter zichtbaar te worden in het ziekenhuis. Bovenal moet de vakgroep zorgen voor een goede structurele klinische inbedding van het beroep, waardoor we kunnen groeien, professionaliseren en ons meer gewaardeerd gaan voelen. De ambitie is dat een structurele inbedding van het beroep uiteindelijk ook zal leiden tot een gedegen opzet van vervolgopleidingen tot Technisch Geneeskundig Specialist, waarbij de diverse recent opgezette clusters actief betrokken zullen worden.

Wat betekent dit voor mij als TG?

Indien je in een van deze huizen werkzaam bent moedigen we je vooral aan om jezelf actief te maken. De vakgroep zal een structuur voor groei bieden, maar de inhoud dat ben jij! Voor de TGers elders in het land hopen we vooral dat dit als inspiratie dient om jezelf ook lokaal te organiseren. Indien je vragen hebt of van gedachten wilt wisselen over hoe je dit kunt bereiken, schroom niet om contact op te nemen, we denken graag mee!

Scroll naar boven