Klinisch technoloog per 1 juli definitief in BIG-register

De Technisch Geneeskundige, wettelijk bekend als Klinisch Technoloog, staat vanaf 1 juli definitief als zorgprofessional in artikel 3 van de Wet BIG en verkrijgt daarmee een zelfstandige behandelbevoegdheid. Tevens is de klinisch technoloog bevoegd tot het registreren van zorgactiviteiten en het uitoefenen van de poortfunctie.

Rol in de directe patiëntenzorg

De Klinisch Technoloog is een nieuwe zorgverlener die technisch-medische handelingen verricht in de directe patiëntenzorg. De Klinisch Technoloog is in staat technologie optimaal en veilig in te zetten voor diagnose en behandeling van individuele patiënten, en nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling te ontwikkelen. Hij is daarmee bij uitstek de zorgprofessional die klinisch inzicht en medische vaardigheden combineert met expertise in de mogelijkheden en begrenzingen van technologie. Denk hierbij aan het preciezer plannen van een kaak- of borstreconstructie met behulp van 3D-printing, het gerichter behandelen van levertumoren met behulp van robottechnologie, of het uitvoeren van complexe metingen bij kunstmatig beademde patiënten. Ook in de eerste lijn neemt de vraag naar klinisch technologen toe, waar steeds meer technologie wordt ingezet om patiënten vanuit huis te monitoren.

Het handelen van de klinisch technoloog start met een vraag van de arts of patiënt. De specifieke kennis en bekwaamheden van de Klinisch Technoloog vormen een belangrijke aanvulling op de arts of deskundigen van andere disciplines. De Klinisch Technoloog heeft daarmee een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid binnen het multidisciplinaire behandelteam.

In een zorglandschap waar technologie een steeds belangrijkere rol speelt, zorgen Klinisch Technologen voor een veilige en effectieve inzet van medische technologie. Ze werken samen met andere zorgprofessionals om de patiënt de best mogelijke technologisch complexe zorg te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) vertegenwoordigt de momenteel 500 Technisch Geneeskundigen in het werkveld. Het werkveld beslaat zowel de kliniek, het bedrijfsleven en de wetenschap. De Technisch Geneeskundigen die klinisch werkzaam in de directe patiëntenzorg registreren zich als Klinisch Technoloog in het BIG-register. De opname van de beroepsgroep in de Wet BIG is een uitzonderlijke prestatie en een belangrijke erkenning van al het pionierswerk van de oprichters van de opleidingen, de medisch specialisten die zich hiervoor hard hebben gemaakt en uiteraard alle Technisch Geneeskundigen.

Achtergrond Technische Geneeskunde

Nederland is uniek in het opleiden van deze zorgprofessional. In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde gestart aan de Universiteit Twente om het steeds groter wordende gat tussen de technologische innovatie en de geneeskunde kunnen overbruggen. Een vijf jaar durende evaluatie uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS heeft in 2019 de meerwaarde van deze zorgprofessional in de individuele patiëntenzorg aangetoond.

De unieke zesjarige opleiding is ontworpen door Heleen Miedema (opleidingsdirecteur) en Peter Vooijs (medisch hoogleraar) en is uitgegroeid tot een populaire opleiding aan de Universiteit Twente. In 2014 volgde eenzelfde opleiding vanuit het samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding zijn de twee jaar durende klinische specialistische stages.

Meer informatie

Scroll naar boven