Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister van de NVvTG waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de technisch geneeskundige. Het maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening transparant en toetsbaar. Geregistreerde technisch geneeskundigen bewijzen dat zij actief zijn (geweest) en investeren in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hieronder vallen medische/technische kennis en vaardigheden, (voorbehouden) handelingen, (interdisciplinaire) samenwerking en het volgen van bij- en nascholing.

De NVvTG faciliteert het kwaliteitsregister voor technische geneeskunde via een online registratiesysteem (PE-online). Het register wordt beheerd door de kwaliteitscommissie van de NVvTG.

Inloggen of inzien
Het is openbaar welke technisch geneeskundigen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Bekijk het register of log in via:

Nog niet ingeschreven? Ga naar register informatie voor alle informatie.

Kwaliteitsregister en de Wet BIG

Het kwaliteitsregister vormt een aanvulling op de BIG-registratie en wordt gebruikt om persoonlijke bekwaamheid en bij- en nascholing aan te tonen.

Opleiders en accreditatie

Voor het aanbieden van nascholing en/of cursussen geschikt voor technisch geneeskundigen, is het mogelijk om jezelf te registreren als opleider en accreditatie aan te vragen voor de betreffende nascholing en/of cursus bij de NVvTG.

Handleiding en downloads

Onder handleidingen en downloads vind je alle benodigde informatie over het kwaliteitsregister en het reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen. Daarnaast zijn er formulieren en handleidingen beschikbaar voor ingeschreven TG met betrekking tot OSATS en doelmatigheid.
Scroll naar boven