Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister van de NVvTG waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de technisch geneeskundige. Het maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening transparant en toetsbaar. Geregistreerde technisch geneeskundigen bewijzen dat zij actief zijn (geweest) en investeren in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hieronder vallen medische/technische kennis en vaardigheden, (voorbehouden) handelingen, (interdisciplinaire) samenwerking en het volgen van bij- en nascholing.
 
Meer informatie over het kwaliteitsregister:

De NVvTG faciliteert het kwaliteitsregister voor technische geneeskunde via een online registratiesysteem (PE-online).
Het register wordt beheerd door de kwaliteitscommissie van de NVvTG.

Inzien

Het is openbaar welke technisch geneeskundigen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Via onderstaande link kunt u controleren of een persoon staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de NVvTG.

Inloggen

Via deze link kunt u inloggen in het kwaliteitsregister Technische Geneeskunde.

Inschrijven

Alle informatie over inschrijven in het register is te vinden onder ‘Register informatie’.

Opleiders en accreditatie

Wilt u een nascholing en/of cursussen geschikt voor technisch geneeskundigen aanbieden? Dan kunt u zich laten registeren als opleider en de nascholing en/of cursus laten accrediteren door de NVvTG. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Opleiders & accreditatie’.

Handleidingen en downloads

Onder het kopje ‘Handleidingen en downloads’ vindt u alle informatie die u nodig heeft over het kwaliteitsregister. U vindt er algemene informatie over het kwaliteitsregister en ook het reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen. Daarnaast staan er formulieren en handleidingen voor de ingeschreven TG betreffende OSATS en doelmatigheid. Voor de geïnteresseerden zijn er onder dit kopje Youtube tutorials te vinden over hoe gebruik te maken van het kwaliteitsregister.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: