Kwaliteitsregister

Inschrijven

Inschrijven in het kwaliteitsregistratie systeem kan via deze link. U komt dan op de website van PE-online, het online kwaliteitsregister van de NVvTG. Hier maakt u een account aan door uw gegevens in te vullen.

Na inschrijving kunt u binnen 3 maanden uw dossier aanmelden via de knop ‘Aanmelden dossier’. Bij aanmelding van uw dossier geeft u aan of u akkoord gaat met de beroepscode en het beroepsprofiel geldende voor de beroepsgroep Technische Geneeskunde. Verder wordt u gevraagd een digitaal uittreksel van uw diploma uit het diplomaregister (te krijgen via “Mijn DUO”) te uploaden. Daarna zal de facturatie voor inschrijving plaatsvinden. Binnen twee weken ontvangt u bericht over of uw dossier is goedgekeurd. Na goedkeuring staat u officieel ingeschreven in het kwaliteitsregister Technische Geneeskunde.

Met de inschrijving in het kwaliteitsregister gaat u akkoord met het reglement kwaliteitsregister Technische Geneeskunde. Het volledige document is hier te vinden.

Inloggen

Via deze link kunt u inloggen in het kwaliteitsregister Technische Geneeskunde. Uw inloggegevens heeft u ontvangen na uw inschrijving in het kwaliteitsregister.

Inzien

Een overzicht van de geregistreerden in het kwaliteitsregister Technische Geneeskunde is hier te bekijken.

Kwaliteitsregistratie systeem Technisch Geneeskundigen

Het kwaliteitsregister is voor patiënten en collega’s een garantie dat de geregistreerde technisch geneeskundige volgens de beroepsnorm handelt. Iedere TG  die (voorbehouden) handelingen bij patiënten uitvoert moet dus geregistreerd zijn. Daarnaast zorgt de kwaliteitsregistratie van de technisch geneeskundigen voor de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van het beroep technisch geneeskundige.

Een geregistreerd technisch geneeskundige is actief en heeft gedurende de afgesproken periode van 5 jaar volgens de norm van de beroepsgroep geïnvesteerd in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hieronder vallen medische/technische kennis en vaardigheden, (voorbehouden) handelingen, (interdisciplinaire) samenwerking en het volgen van bij- en nascholing. De precieze normen waaraan een geregistreerd technisch geneeskundige moet voldoen vindt u hier. Het kwaliteitsregister maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening transparant en

De NVvTG faciliteert dit openbare kwaliteitsregister voor technische geneeskundigen via een online registratiesysteem. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen van het kwaliteitsregistratie systeem, kunt u zich als technisch geneeskundige inschrijven en kunt u bovendien de actuele registraties inzien.

Wettelijk kader

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bevordert de kwaliteit van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten en cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Per 1 januari 2012 is artikel 36a toegevoegd aan de Wet BIG. Dit artikel maakt het mogelijk om – voor een periode van maximaal vijf jaar – aan bepaalde zorgverleners de bevoegdheid toe te kennen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren en uit te voeren. De beroepsgroep van Technisch Geneeskundigen heeft deze bevoegdheid recent toegekend gekregen. In de regelgeving betreffende de uitwerking van deze wet (Algemene Maatregel van Bestuur – AMvB) staat voor de desbetreffende zorgverlener beschreven welke voorbehouden handelingen mogen worden uitgevoerd. Deze AMvB is per 1 januari 2014 van kracht en staat verder beschreven in de sectie over de Wet BIG.

Algemene informatie betreffende registratie

De registratie in het kwaliteitsregistratiesysteem van de NVvTG maakt registreren van handelingen mogelijk voor zowel het Digitaal Portfolio als het Kwaliteitsregister. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat er registratie kan plaatsvinden van voorbehouden handelingen (zoals gedefinieerd in de wet BIG, zie hieronder) en van overige technisch geneeskundige procedures. De details van dit onderscheid zijn te vinden in het ‘Reglement Kwaliteitsregister’ op de ‘Downloads’ pagina. In de praktijk zal de geregistreerde technisch geneeskundige hier weinig van merken, aangezien de online omgeving een geïntegreerde registratie faciliteert.

Voor het verkrijgen van herregistratie in het Kwaliteitsregister moet aan een aantal eisen worden voldaan. Dit zijn ten eerste kwantitatieve eisen (200 punten totaal, minimaal 100 daarvan in categorie A). De exacte puntenverdeling en overige informatie staan in het eerder genoemde ‘Reglement Kwaliteitsregister’. Naast de kwantitatieve eisen zijn er kwalitatieve eisenwaarin gevolgde bij- en nascholing wordt getoetst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geaccrediteerde bijscholing (categorie A) en overige bijscholing (categorie B). Tot slot zijn er werkervaringseisen. Dit houdt in dat er 16 uur per week technisch geneeskundige werkzaamheden dienen te worden verricht, en 8 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden.

Bekijk de volledige nascholingsagenda →

De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister zijn per 28 september 2015, inclusief BTW: € 127,05. Dit is voor een periode van 5 jaar. Voor meer informatie over het kwaliteitsregister of andere vragen kunt u mailen naar de Kwaliteitscommissie.

 

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL