1. Register informatie

Hier kunt u alle specifieke informatie over het register vinden. Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over hoe u in te schrijven, nascholing, procedures en de herregistratie.

 

Inschrijven Nascholing Procedure en OSATS Herregistratie

 

Bent u in de afgelopen 5 jaar afgestudeerd als Technisch Geneeskundige, dan kunt u zich inschrijven in het kwaliteitsregister via deze link.
 
Na het aanmaken van een account en het aanbieden en betalen van uw dossier, hoort u binnen twee weken of uw dossier is goedgekeurd. Met de inschrijving in het kwaliteitsregister gaat u akkoord met het reglement Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde.De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister zijn inclusief BTW: € 127,05. De inschrijving is voor een periode van 5 jaar. Het reglement en een handleiding voor inschrijven in het kwaliteitsregister vindt u op de pagina ‘Handleidingen & downloads’.

In het kwaliteitsregister houdt u zelf uw dossier bij. Uw dossier bestaat uit twee delen. Allereerst de door u gevolgde/uitgevoerde beroepsbevorderende activiteiten (A- en B-punten) en ten tweede het portfolio waarin u de procedures, risicovolle en voorbehouden handelingen registreert die u voor uw werk uitvoert. Op deze manier kunt u aantonen dat u uw bekwaamheid op peil houdt en voldoet aan de nascholingseisen van de beroepsgroep.

Kwaliteitsregister en de wet BIG

Als je bent geregistreerd in het BIG-register, is het belangrijk om je ook aan te melden voor het kwaliteitsregister van de NVvTG. Met je registratie in het kwaliteitsregister kan je jouw bekwaamheid en nascholing aantonen. Deze registratie onderschrijft jouw persoonlijke kennis, vaardigheden en professionaliteit.

Ook als je niet in het BIG-register staat, kan het handig zijn om je in te schrijven. Een geregistreerde TG werkt volgend de norm van de beroepsgroep en investeerd in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Voor meer in formatie over de wet BIG en het kwaliteitsregister, zie ook de FAQ (inloggen vereist).

Gedurende elke registratiecyclus van 5 jaar moet een totaal van 200 punten  aan medisch-technische nascholing (A punten) en/of Algemene en beroepsbevorderende activiteiten (B-punten) gehaald zijn (kwantitatieve eis). Activiteiten gevolgd voor uw inschrijving in het register tellen niet mee. 100 van deze punten moeten de zogenoemde A-punten zijn en de rest kan worden aangevuld met B-punten (kwalitatieve eis).

Onder medisch-technische nascholing (A-punten) vallen door de NVvTG, KNMG of GAIA geaccrediteerde cursussen, symposia en congressen. Heeft u een cursus, symposium of congres gevolgd die niet geaccrediteerd is bij de NVvTG maar wel medisch-technisch vakinhoudelijk is, dan kunt u deze ter goedkeuring indienen als categorie A-punten via het register (binnen 1 jaar na afloop van de activiteit). De kwaliteitscommissie zal deze activiteit controleren en goedkeuren wanneer alle informatie op orde is. De complete nascholingsagenda vindt u hier.

Algemene nascholing (B-punten) betreft nascholing die niet in het medisch of technisch vakinhoudelijk domein valt. Hierbij valt te denken aan cursussen betreffende onderzoek (scientific integrity, statistiek, e-BROK), gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, management of cursussen omtrent persoonlijke ontwikkeling. Verder vallen beroepsbevorderende activiteiten zoals het deelnemen aan commissies of werkgroepen, het geven van beroepsgerelateerde werkgroepen, lessen of cursussen, en het schrijven van wetenschappelijke artikelen hieronder.

In het kwaliteitsregister vult u de A- en B-punten in, de handleidingen hiervoor vindt u op de pagina ‘Handleidingen & downloads’.

In het tabblad ‘Portfolio’ van uw dossier houdt u bij welke medisch-technische handelingen en voorbehouden handelingen u regelmatig verricht en op welk niveau u dit doet. Het portfolio laat dus zien in welke handelingen u bekwaam bent. Een procedure bestaat uit het geheel van (meerdere) handelingen die van invloed kunnen zijn op een patiënt of een patiëntengroep. Deze handelingen kunnen voorbehouden en/of risicovol zijn waarvoor u een OSATS invult en laat beoordelen. Verder informatie hierover vindt u op de pagina ‘Handleidingen & downloads’.

Elke 5 jaar vindt er, indien er voldaan is aan de gestelde eisen, een herregistratie plaats. Voor het verkrijgen van herregistratie in het Kwaliteitsregister moet de door u ingevulde nascholing aan de kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen  voldoen (zie nascholing). Daarnaast moet u aan de werkervarinseisen voldoen. Aantonen dat u aan de werkervaringseis voldoet kan d.m.v. een urenverklaring die is ondertekend door uw werkgever, waarin de duur en omvang van uw werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar zijn weergegeven. Deze werkgeversverklaring upload u bij uw herregistratie aanvraag. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Handleidingen & downloads’.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL