1. Register informatie

Hier kunt u alle specifieke informatie over het register vinden. Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over hoe u in te schrijven, nascholing, procedures en de herregistratie.

 

Inschrijven Nascholing Procedure en OSATS Herregistratie

 

Bent u in de afgelopen 5 jaar afgestudeerd als Technisch Geneeskundige, dan kunt u zich inschrijven in het kwaliteitsregister via deze link. Na het aanmaken van een account en het aanbieden en betalen van uw dossier, hoort u binnen twee weken of uw dossier is goedgekeurd. Met de inschrijving in het kwaliteitsregister gaat u akkoord met het reglement kwaliteitsregister Technische Geneeskunde. De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister zijn per 28 september 2015, inclusief BTW: € 127,05. De inschrijving is voor een periode van 5 jaar. Een handleiding voor inschrijven in het kwaliteitsregister vindt u hier.

In het kwaliteitsregister houdt u zelf uw dossier bij. Uw dossier bestaat uit twee delen. Allereerst de door u gevolgde/uitgevoerde beroepsbevorderende activiteiten (A- en B-punten) en ten tweede het portfolio waarin u de procedures, risicovolle en voorbehouden handelingen die u uitvoert en de doelmatigheidsbeoordeling bijhoudt. Dit om te laten zien dat u uw beroepsgerelateerde kennis op peil houdt en voldoet aan de werkervaringseisen van een technisch geneeskundige.

Waarom inschrijven?

Het zou kunnen dat u twijfelt over of u zich wel of niet moet inschrijven. Na afstuderen heeft u 5 jaar de tijd om zich in te schrijven in het kwaliteitsregister. Zodra u zich inschrijft staat u voor 5 jaar ingeschreven. Door inschrijving in het register bouwt u aan uw eigen portfolio. Op elk moment kunt u dan aantonen/bewijzen voor welke handelingen u bekwaam bent en welke nascholing u heeft gevolgd. Mocht u voorbehouden handelingen gaan uitvoeren, dan moet u sowieso ingeschreven staan in het kwaliteitsregister. Mocht u nu nog geen patiënt gerelateerde werkzaamheden gaan doen, maar weet u nog niet zeker of u die in de toekomst wel wilt gaan uitvoeren? Dan kunt u zich ook inschrijven en alvast uw nascholing bijhouden in het register en vanaf het moment dat u wel patiënt-gerelateerde werkzaamheden gaat uitvoeren deze ook in uw dossier invullen. Het is dan voordelig om alvast ingeschreven te staan, want nascholing van voor uw inschrijving in het register kunt u niet invoeren. Veel afgestudeerde technisch geneeskundigen starten een promotieonderzoek na hun studie. Uw promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van technisch geneeskundige werkzaamheden kunnen aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden. Tijdens uw promotie traject kunt u door u in te schrijven in het register alvast uw nascholing en dossier opbouwen.

Youtube tutorial

 

Gedurende elke registratiecyclus van 5 jaar moet een totaal van 200 punten deskundigheids- en/of beroepsbevorderende activiteiten gevolgd zijn. Activiteiten gevolgd voor uw inschrijving in het register tellen niet mee. 100 van deze punten moeten de zogenoemde A-punten zijn en de rest kan worden aangevuld met B-punten. Onder A-punten vallen NVvTG en KNMG geaccrediteerde cursussen, symposia en congressen. Heeft u een cursus, symposium of congres gevolgd die niet geaccrediteerd is bij de NVvTG of KNMG, dan kunt u deze ook indienen via het register binnen 6 maanden na afloop van de activiteit. De kwaliteitscommissie zal deze activiteit controleren en goedkeuren wanneer alle informatie op orde is. De complete nascholingsagenda vindt u hier. Onder B-punten vallen beroepsbevorderende activiteiten zoals het deelnemen aan commissies of beroepsgerelateerde werkgroepen, het geven van beroepsgerelateerde lessen of cursussen en het schrijven van wetenschappelijke artikelen.

In het kwaliteitsregister vult u de A- en B-punten in, de handleidingen hiervoor vindt u hieronder. Ook zijn er youtube tutorials waarin het invullen van punten wordt uitgelegd.

Handleidingen

Youtube tutorials

 

In het tabblad ‘Portfolio’ van uw dossier houdt u bij welke medisch-technische handelingen en voorbehouden handelingen u regelmatig verricht en op welk niveau u dit doet. Het portfolio laat dus zien in welke handelingen u bekwaam bent. Een procedure bestaat uit het geheel van handelingen die van invloed kunnen zijn op een patiënt of een patiëntengroep. Deze handelingen kunnen voorbehouden en/of risicovol zijn waarvoor u een OSATS invult en laat beoordelen. Verder informatie hierover vindt u in de handleidingen hieronder.

Handleidingen

Youtube tutorials

 

Elke 5 jaar vindt er, indien er voldaan is aan de gestelde eisen, een herregistratie plaats. Voor het verkrijgen van herregistratie in het Kwaliteitsregister moet u aan de kwantitatieve eisen, kwalitatieve eisen en werkervaringseisen voldoen. Voordat u de aanvraag start willen we u er op attenderen dat u moet bewijzen dat u voldoet aan de werkervaringseisen. De aard van de werkzaamheden toont u aan middels OSATS en doelmatigheidsformulieren die u voordat u de aanvraag start upload in uw register. De duur en de omvang van de werkzaamheden kunt u bewijzen met behulp van een urenverklaring ondertekend door uw werkgever. Deze upload u bij de aanvraag. Meer informatie vindt u in de handleiding.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: