Het laatste nieuws over Technische Geneeskunde

Leden gezocht voor cao-klankbordgroepen Ziekenhuizen en Umc’s

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) behartigt aan cao-tafels ook de belangen van technisch geneeskundigen. Voor de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC bestaat een klankbordgroep waarbinnen leden meedenken tijdens het cao-proces. Interesse? Meld u dan nu aan!

 

De LAD en de NVvTG zijn in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan, die er kort gezegd op neerkomt dat technisch geneeskundigen die lid worden van de NVvTG ook lid kunnen worden van de LAD. De LAD is de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband en een aantal aanverwante beroepsgroepen, waaronder technisch geneeskundigen. Via het lidmaatschap van de LAD kunt u onder andere voor 20 uur per jaar kosteloos gebruikmaken van de juridische rechtshulp van de LAD, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of re-integratietraject. Daarnaast behartigt de LAD uw belangen op collectief niveau via de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC.

 

Wat doet de klankbordgroep?

Voor beide cao’s bestaat een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit leden van de LAD en andere zorgprofessionals die lid zijn van een vereniging die (net als de LAD) is aangesloten bij FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Klankbordgroepsleden worden bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao betrokken bij de inzet. Vervolgens wordt er tijdens de onderhandelingen voortdurend met u van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen. De klankbordgroep vervult in die zin een belangrijke rol voor de onderhandelaars van de LAD, om rechtstreeks uit de praktijk te horen wat er leeft en speelt.

 

Interesse?
De NVvTG vindt het belangrijk dat technisch geneeskundigen in de klankbordgroep meedenken over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en stelt uw aanmelding zeer op prijs. Heeft u interesse? Laat het ons dan weten via info@nvvtg.nl. Bij meerdere aanmeldingen zullen we in overleg met de LAD bekijken wie we kunnen ‘afvaardigen’.

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL