MRI beelden als voorspeller voor de behandelingsuitkomst

Case Niels Schurink en Paula Bos

Niels Schurink is technisch geneeskundige (TG) en promovendus binnen het researchteam van de Radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek.  Hij houdt zich hier bezig met het voorspellen van de reactie op chemoradiatie bij patiënten met rectum carcinoom.

Paula Bos is technisch geneeskundige en promovendus op de afdeling Radiologie in combinatie met de afdeling Hoofd-hals oncologie en chirurgie.

Wat zijn je taken?

Niels: “Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een model waarmee de respons op chemoradiatie kan worden voorspeld bij patiënten met een rectumcarcinoom. Hierbij combineer ik informatie uit meerdere imaging modaliteiten. Het model zal worden gevalideerd in een multi-center setting om zo te garanderen dat het generaliseerbaar is naar de diagnostiek en behandeling van patiënten in andere ziekenhuizen. Uiteindelijk zal dit model onderdeel moeten worden van de klinische workflow.”

Hoe zet jij je TG kwaliteiten in?

Niels: “Door het programmeren van geautomatiseerde beeldanalyse algoritmen te combineren met klinisch inzicht. Hierdoor ben ik in staat om deze beeldparameters te koppelen aan relevante klinische uitkomstparameters. Deze gecombineerde aspecten implementeer ik vervolgens in het predictiemodel. De kracht van mij als TG ligt echt bij het bij elkaar brengen beide aspecten en het toe te kunnen passen in de klinische praktijk.”

Wat heeft de patiënt eraan?

Niels: “Als het mogelijk is om de respons op therapie te voorspellen, kunnen er gepersonaliseerde behandelingen aan patiënten worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een boost in het geval dat blijkt dat een patiënt goed gaat reageren op chemoradiatie en kans heeft op een volledige respons. In dat geval wordt chirurgie overbodig en behoudt de patiënt zijn darmfunctionaliteit.”

Paula Bos functioneert als TG en promovendus op de afdeling Radiologie in combinatie met de afdeling Hoofd-hals oncologie en chirurgie. Ze doet onderzoek naar verborgen karakteristieken in MRI beelden die voorspellend zijn voor de behandelingsuitkomst in hoofd-hals kanker. Ook voor haar geldt dat het programmeren van geautomatiseerde beeldanalyse algoritmen tot haar kerntaken behoort. Hierbij is ze verantwoordelijk voor het adequaat intekenen van tumoren op MRI-scans en zorgt ze voor de pre-processing van de beelden zoals registratie en normalisatie.

Wat motiveert je?

Paula: “Wat voor mij het promotieonderzoek voornamelijk zo leuk maakt is de samenwerking met verschillende disciplines. Er zijn veel verschillende projecten waardoor ik op vele vlakken dingen leer, zowel van artsen en wetenschappers in het AvL als van internationale collega’s. Het AvL staat ook enorm open voor innovatie, nieuwe ideeën en wetenschap, waardoor dit een fantastische plek is om mezelf te kunnen ontwikkelen, zoals bijscholing via journal clubs en het geven van presentaties op grote internationale congressen. Er is uit alle hoeken van de organisatie brede steun voor het hogere doel dat we met dit project willen bereiken.”

Samenwerking met radiologen

Door veelvuldig overleg met radiologen en door de klinische kennis die Niels en Paula hebben opgedaan tijdens hun studie zijn ze uitstekend in staat om hun vindingen direct toepasbaar te kunnen maken voor de klinische praktijk. Dit maakt dat er voor hen een unieke rol is weggelegd binnen het team en dat een technologisch innovatieve oplossing voor de hand ligt.

 

Dr. Doenja Lambregts – Radioloog

Doenja Lambregts is werkzaam als radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek en houdt zich vooral bezig met kankersoorten die in de buik voorkomen, darmkanker in het bijzonder.

Hoe ervaart u de manier van samenwerken met de TG?

“Ik zie dat TG op het gebied van radiologie doorgaans echt goed beslagen ten ijs komen. Ze hebben vaak al ervaring met beeldvorming en beeldbewerking en hebben in vergelijking met de medische studenten vaak betere skills op gebieden zoals statistiek en computertechnologie in het algemeen. Dit zijn allemaal aspecten die TG zeer waardevol maken voor het researchteam en uiteindelijk voor de waarde die daaruit voortkomt voor de klinische praktijk.”

 

Dr. Bas Jasperse – Radioloog

Bas Jasperse is werkzaam als neuro en hoofd-hals radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek.

Wat is de toegevoegde waarde van de TG?

“Ik denk dat het verschil tussen een TG en niet TG-collega vooral is te merken in denkwijze. TG zijn altijd zeer gemotiveerde, intelligente en enthousiaste mensen. In overlegsituaties met TG merk ik dat ze altijd op zoek zijn naar een oplossing en vaak creatieve voorstellen doen om technieken te gebruiken die je als medicus niet zelf zou hebben bedacht en al helemaal niet zou kunnen hebben geïmplementeerd. Vaak zien TG voor klinische problemen altijd mogelijkheden in de vorm van technologische oplossingen waar anderen die niet zien. Je merkt dat je elkaar zo versterkt in het oplossen van radiologische vraagstukken, daar word ik altijd erg blij van.”

Hoe zien jullie de rol van de TG?

Doenja: “De rol van artsen is onderhevig aan veranderingen, omdat technische ontwikkelingen en automatiseringsprocessen steeds meer een integraal onderdeel worden van de dagelijkse klinische praktijk, zeker op een afdeling als de radiologie. De rol van de TG ligt voor de hand om deze wisselwerking te versterken. Ook voor het gebruik van “image guided therapy” zijn de TG skills nu al van ontzettende toegevoegde waarde, en in de toekomst wordt dit alleen maar belangrijker. Wat dat betreft zijn er zeker perspectieven voor TG. “ Bas vult aan: “Als je kijkt naar de afgelopen vijftig jaar hebben opeenvolgend de CT, MRI en de ontwikkeling van PACS-systemen de radiologische praktijk en mogelijkheden drastisch verandert. TG kunnen in de toekomst voor een nieuwe revolutie gaan zorgen door op basis van geavanceerde beeldanalyse technieken radiologen en andere clinici te adviseren over diagnostische en therapeutische beslissingen. “

Scroll naar boven