Nieuwe bestuursvoorzitter en penningmeester NVvTG

Met ingang van het nieuwe jaar hebben zich verschillende wisselingen in de functies binnen het bestuur voorgedaan zoals voorgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober 2015. Per 1 januari 2016 heeft Martijn van Lavieren zijn functie als voorzitter overgedragen aan Martijn van Mourik. De hiermee vrijgekomen functie van penningmeester en vice-voorzitter is overgenomen door Daan de Jong.

Het bestuur is eveneens op zoek naar nieuwe bestuursleden en heeft momenteel twee openstaande vacatures voor algemene bestuursleden. Wilt u zich inzetten voor de belangen van de technisch geneeskundigen in Nederland en de uitdagingen aangaan die een groeiende, innovatieve beroepsvereniging met zich meebrengt? Met als doel de patiënt de hoogwaardige, veilige en state-of-the-art zorg te laten ervaren door de technisch geneeskundigen in ziekenhuizen door heel Nederland. Spreekt dit u aan en heeft u interesse? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden of stuur een email naar secretaris@nvvtg.nl.

Scroll naar boven