Visie op de Toekomstige Zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan grote veranderingen en wordt in toenemende mate complex. Deze veranderingen, gedreven door technologische innovaties en sociaal maatschappelijke factoren, hebben veel invloed op de wijze waarop in Nederland medische zorg wordt vormgegeven, geleverd en georganiseerd. Gezien het nog relatief korte bestaan van de beroepsgroep is het noodzakelijk om de positie van de technisch geneeskundige in dit veranderende zorgstelsel verder te verkennen. Met deze intentie is dan ook onderstaand visiedocument geschreven. Dit document gaat in op de door ons verwachte belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de rol van de technisch geneeskundige in deze ontwikkelingen.

Dit document is geschreven door de werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’ van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), bestaande uit acht technisch geneeskundigen met verschillende achtergronden en specialisaties. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar Werkgroep De Nieuwe Zorg.

 Downloads

Visiedocument
Infographic

 

 

 

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL