Events rondom Technische Geneeskunde

Ned. Vereniging voor Endoscopie congres: Innovate to perform18-04-2019

Het 15e congres van de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) vindt plaats op Donderdag 18 april 2019

in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Vanuit de verschillende centra, ditmaal aangezwengeld uit de regio’s Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch en de verschillende vakgebieden,

gynaecologie, urologie, abdominale chirurgie, kinderchirurgie en thoraxchirurgie worden de nieuwste ontwikkelingen besproken.

Belangrijk focus hierbij is hoe we vernieuwingen in en rond de operatiekamer kunnen integreren om onze operaties slimmer te maken.

Te denken valt aan image guided surgery, virtual reality, innovatie en robotica.

Het thema is: Innovate to Perform.

Er zal een middagprogramma voor operatieassistenten zijn met nadruk op laparoscopische vaardigheden.

Voor onderzoekers is er de mogelijkheid abstracts in te sturen. De 3 best-abstracts mogen hun presentatie houden in de plenaire sessies.

Ook wordt er een prijs uitgereikt voor het beste en meest innovatieve abstract.

Wij verwelkomen u graag op 18 april in de Beurs van Berlage en eventueel ook al op woensdag 17 april bij de Masterclasses voor AIOS die georganiseerd worden.

Bijgevoegd treft u het programma [4] aan. U kunt zich nu registreren [5]. Accreditatie vanuit de NVvTG is verzorgd.

Meer informatie zie www.nvec.nl [1]

 

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL