Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) is in het voorjaar van 2009 opgericht als beroepsvereniging van de nieuwe professional, de Technisch Geneeskundige (TG).

De NVvTG heeft de volgende doelen:

  • Waarborgen van de kwaliteitsaspecten van Technisch Geneeskundigen
  • Faciliteren Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde
  • Bevordering van wetenschappelijke vorming
  • Belangenbehartiging van leden

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur, daarbij ondersteund door diverse commissies en werkgroepen.
Het bestuur wordt tweemaal per jaar gecontroleerd door de ledenraad.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL