Commissies

Binnen de NVvTG zijn verschillende commissies actief. In sommige commissies hebben de leden voor een bepaalde tijd zitting genomen, in andere voor onbepaalde tijd. Hieronder volgt een overzicht van de commissies en de leden die hierin zitting hebben. In de meeste commissies is plek voor nieuwe leden! Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan een van de commissies? Neem dan contact op met het bestuur!

Congres

De congrescommissie organiseert het jaarlijkse NVvTG congres (Technical Innovations in Medicine congres: TiiM). Bekijk voor meer informatie de TiiM congreswebsite!

De congrescommissie 2022 bestaat uit:

 • Fleur Boel (voorzitter)
 • Minke Holleboom (secretaris)
 • Nienke Wassenaar (penningmeester)
 • Jeroen Roest (sponsoren)
 • Lisa Aukema (sprekers)
 • Floor Hiemstra (logistiek)
 • Marijn Mostert (PR)

Coördinator vanuit het bestuur: Amne Mousa

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiële administratie van de penningmeester en geeft advies aan de ledenraad over het goedkeuren van afrekeningen en begrotingen.

Commissieleden:

 • Wendy Busser
 • Martijn van Mourik

Coördinator vanuit het bestuur: Thomas van Steenbergen

Kwaliteitscommissie

Het doel van de kwaliteitscommissie is het bevorderen, coördineren en waarborgen van de kwaliteit van het vakgebied technische geneeskunde. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Kwaliteitsregister technisch geneeskundigen. Meer informatie hierover vindt u in het kwaliteitsregister.

Commissieleden:

 • Stefan Engelhard (voorzitter)
 • Niels Schurink
 • Annemiek Hogenes
 • Hanneke Pouw
 • Anne-Jet Jansen
 • Lisa Klaassen

Coördinator vanuit het bestuur: Andrea Sterkenburg

Opleidingscommissie

De taak van de opleidingscommissie is het bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteitswaarboring van de klinische opleidingstrajecten (fellowships).

Commissieleden:

 • Simeon Ruiter (voorzitter)
 • Femke Schröder
 • Nicole van Klink
 • Laura Hagens
 • Jenske Vermeulen

Coördinator vanuit het bestuur: Amne Mousa

Profilering & Communicatie

Profilering & Communicatie bevordert de communicatie tussen de NVvTG en haar leden, potentiële leden en externen, en draagt bij aan het professionaliseren van het imago van de NVvTG en de TG. Tevens beheren zij content op de website.

Commissieleden:

 • Huib Ruitenbeek (voorzitter)
 • Jelbrich Sieswerda
 • Laurien te Nijenhuis
 • Daniëlle Koopman
 • Suzanne Stouten
 • Erin Teule
 • Ben Hermans

Coördinator vanuit het bestuur: Roel Verhoeven

Lifelong learning

De Lifelong learning – commissie organiseert bijeenkomsten voor NVvTG leden op het vlak van wetenschappelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling als technisch geneeskundige.

Commissieleden:

 • Max Ligtenberg (voorzitter)
 • Daniël Groothuysen
 • Ysbrand Willink
 • Joep Eijkenduijn

Coördinator vanuit het bestuur: Thomas van Steenbergen

 

Werkgroepen

Werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’

De werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’  bestaat uit acht technisch geneeskundigen met verschillende achtergronden en specialisaties.
Samen hebben ze het visiedocument ‘Visie op toekomstige zorg’ geschreven.
Meer informatie vindt u hier.

 

Ledenraad

De ledenraad controleert het bestuur en vertegenwoordigt de NVvTG-leden in diverse domeinen. De ledenraad en het bestuur vergaderen vier keer per jaar, dit vervangt de algemene ledenvergadering. Eén van de taken van de ledenraad is het goedkeuren van het jaarlijks geüpdatete strategisch meerjarenplan, het geconcretiseerde jaarplan en het financiële beleid. Leden van de ledenraad worden gekozen door de NVvTG leden. Deze verkiezingen worden georganiseerd door de ledenraad zelf en vindt één keer per jaar plaats.

Samenstelling

Per 1 september 2020 bestaat de ledenraad uit:

 • Mathilde Hermans
 • Maureen Groot Koerkamp
 • Stefan Engelhard
 • Michelle Meeks
 • Laura Deden
 • Janita Dekker
 • Wendy Busser
 • Fokke van Meulen
 • Wieke Haakma
 • Bernice Wulterkens
 • Hanneke Keijzer
 • Daphne Huizing
 • Joyce Bomers
 • Martijn van Mourik

Contact

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de NVvTG. Daarom vinden wij het belangrijk zichtbaar en bereikbaar te zijn.
Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via het emailadres: ledenraad@nvvtg.nl

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: