Commissies

Binnen de NVvTG zijn verschillende commissies actief. In sommige commissies hebben de leden voor een bepaalde tijd zitting genomen, in andere voor onbepaalde tijd. Hieronder volgt een overzicht van de commissies en de leden die hierin zitting hebben. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan een van de commissies, neem dan contact op met het bestuur.

Congrescommissie

De congrescommissie organiseert het jaarlijkse NVvTG congres (Technical Innovations in Medicine congres). Een verslag van het laatste congres (2019) vindt u op deze pagina.

De congrescommissie 2020 bestaat uit:

 • Lisette Raasing (voorzitter)
 • Sanne Feiner (secretaris)
 • Mathijs van Schie (penningmeester)
 • Naric Danisman (extern – sprekers)
 • Sanneke Willekens (extern – sponsoren)
 • Lars Bannink (PR)

Coördinator vanuit het bestuur: Kilian Kappert

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiële administratie van de penningmeester en geeft advies aan de ledenraad over het goedkeuren van afrekeningen en begrotingen.

Commissieleden:

 • Veronique Meijborg
 • Wendy Busser

Coördinator vanuit het bestuur: René van der Bel

Kwaliteitscommissie

Het doel van de kwaliteitscommissie is het bevorderen, coördineren en waarborgen van de kwaliteit van het vakgebied technische geneeskunde. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Kwaliteitsregister technisch geneeskundigen. Meer informatie hierover vindt u in het kwaliteitsregister.

Commissieleden:

 • Laurel Kerdijk – Schunselaar (voorzitter)
 • Myriam Jaarsma
 • Aline Kronenberg
 • Niels Schurink
 • Annemiek Hogenes
 • Stefan Engelhard

Coördinator vanuit het bestuur: Kristian Overduin

Ledenadministratie

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheren van het ledenbestand en verwerkt aanmeldingen en wijzigingen van leden.

Commissieleden:

 • Vacant

Coördinator vanuit het bestuur: Lidy Kuster

Opleidingscommissie

De taak van de opleidingscommissie is het stimuleren van nascholing van technisch geneeskundigen door het bevorderen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van nascholing.

Commissieleden:

 • Daphne Lobeek (voorzitter)
 • Lisanne Roesthuis
 • Razmara Nizak
 • Rinse Ubbink
 • Susan Brouwer de Koning
 • Nicole van Klink

Coördinator vanuit het bestuur: Mats Koeneman

PR commissie

De PR commissie bevordert de communicatie tussen de NVvTG en haar leden, potentiële leden en externen, en draagt bij aan het professionaliseren van het imago van de NVvTG en de TG.

Commissieleden:

 • Rick Bergmans (voorzitter)
 • Ben Hermans
 • Judith olde Heuvel
 • Stefan Smorenburg
 • Jeanette Tas
 • Sophie Ligtenstein
 • Wietske Woliner – van der Weg

Coördinator vanuit het bestuur: Kilian Kappert

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie organiseert bijeenkomsten voor NVvTG leden op het vlak van wetenschappelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling als technisch geneeskundige.

Commissieleden:

 • Ruud van Leuteren (voorzitter)
 • Bernice Wulterkens
 • Nienke Klaassen
 • Daniël Groothuysen

Coördinator vanuit het bestuur: Kristian Overduin

 

Werkgroepen

Werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’

De werkgroep ‘De Nieuwe Zorg’  bestaat uit acht technisch geneeskundigen met verschillende achtergronden en specialisaties.
Samen hebben ze het visiedocument ‘Visie op toekomstige zorg’ geschreven.
Meer informatie vindt u hier.

 

Ledenraad

De ledenraad controleert het bestuur en vertegenwoordigt de NVvTG-leden in diverse domeinen. De ledenraad en het bestuur vergaderen twee keer per jaar, dit vervangt de algemene ledenvergadering. Eén van de taken van de ledenraad is het goedkeuren van het jaarlijks geüpdatete strategisch meerjarenplan, het geconcretiseerde jaarplan en het financiële beleid. Leden van de ledenraad worden gekozen door de NVvTG leden. Deze verkiezingen worden georganiseerd door de ledenraad zelf en vindt één keer per jaar plaats.

Samenstelling

Per 1 september 2020 bestaat de ledenraad uit:

 • Simeon Ruiter (voorzitter)
 • Wietske Woliner – van der Weg (secretaris)
 • Mathilde Hermans
 • Maureen Groot Koerkamp
 • Stefan Engelhard
 • Michelle Meeks
 • Laura Deden
 • Janita Dekker
 • Feiko Tiessens
 • Wendy Busser
 • Daan de Jong
 • Fokke van Meulen
 • Wieke Haakma
 • Nicole van Klink

Contact

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de NVvTG. Daarom vinden wij het belangrijk zichtbaar en bereikbaar te zijn.
Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via het emailadres: ledenraad@nvvtg.nl

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: