Commissies

Binnen de NVvTG zijn verschillende commissies actief. In sommige commissies hebben de leden voor een bepaalde tijd zitting genomen, in andere voor onbepaalde tijd. Hieronder volgt een overzicht van de commissies en de leden die hierin zitting hebben. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan een van de commissies, neem dan contact op met het bestuur.

Congrescommissie

De congrescommissie organiseert het jaarlijkse NVvTG congres. Een verslag van het laatste congres (2018) vindt u op deze pagina.  De leden in deze commissie nemen zitting voor de periode van een jaar.

De congrescommissie 2019 bestaat uit:

 • Kayleigh Dukker (voorzitter)
 • Klaske Siegersma (secretaris)
 • Claire Cox (penningmeester)
 • Eline Vinke (logistiek)
 • Pim Hendriks (PR)
 • Jeroen Mol (extern: sprekers & acquisitie)
 • Kevin Semmelink (extern: sprekers & acquisitie)

Coördinator vanuit het bestuur: Kilian Kappert

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiële administratie van de penningmeester en geeft advies aan de ALV over het goedkeuren van afrekeningen en begrotingen.

Commissieleden:

 • Veronique Meijborg
 • Xavier Vrijdag
 • Wendy Busser

Coördinator vanuit het bestuur: René van der Bel

Kwaliteitscommissie

Het doel van de kwaliteitscommissie is het bevorderen, coördineren en waarborgen van de kwaliteit van het vakgebied technische geneeskunde. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Kwaliteitsregister technisch geneeskundigen. Meer informatie hierover vindt u in het kwaliteitsregister.

Commissieleden:

 • Laurel Kerdijk – Schunselaar (voorzitter)
 • Myriam Jaarsma
 • Aline Kronenberg
 • Niels Schurink
 • Annemiek Hogenes

Coördinator vanuit het bestuur: Kristian Overduin

Ledenadministratie

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheren van het ledenbestand en verwerkt aanmeldingen en wijzigingen van leden.

Commissieleden:

 • Vacant

Coördinator vanuit het bestuur: Myrthe van der Ven

Opleiding- en Nascholingscommissie

De taak van de opleidingscommissie is het stimuleren van nascholing van technisch geneeskundigen door het bevorderen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van nascholing.

Commissieleden:

 • Daphne Lobeek (voorzitter)
 • Lisanne Roesthuis
 • Razmara Nizak
 • Rinse Ubbink
 • Susan Brouwer de Koning

Coördinator vanuit het bestuur: Mats Koeneman

PR commissie

De PR commissie bevordert de communicatie tussen de NVvTG en haar leden, potentiële leden en externen, en draagt bij aan het professionaliseren van het imago van de NVvTG en de TG.

Commissieleden:

 • Rick Bergmans (voorzitter)
 • Diederik Suurd
 • Ben Hermans
 • Judith olde Heuvel
 • Lieke Petter
 • Stefan Smorenburg
 • Jeanette Tas

Coördinator vanuit het bestuur: Kilian Kappert

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie organiseert bijeenkomsten voor NVvTG leden op het vlak van wetenschappelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling als technisch geneeskundige.

Commissieleden:

 • Timon Fabius (voorzitter)
 • Charlotte van der Vos
 • Marije Kamphuis
 • Ruud van Leuteren
 • Bernice Wulterkens

Coördinator vanuit het bestuur: Kristian Overduin

 

Ledenraad

De ledenraad controleert het bestuur en vertegenwoordigt de NVvTG-leden in diverse domeinen. De ledenraad en het bestuur vergaderen vier keer per jaar, dit vervangt de algemene ledenvergadering. Eén van de taken van de ledenraad is het goedkeuren van het jaarlijks geüpdatete strategisch meerjarenplan, het geconcretiseerde jaarplan en het financiële beleid. Leden van de ledenraad worden gekozen door de NVvTG leden. Deze verkiezingen worden georganiseerd door de ledenraad zelf en vindt één keer per jaar plaats.

Samenstelling en contact

Per 1 januari 2018 bestaat de ledenraad uit:

 • Juliëtte Velu
 • Abel Swaan
 • Joris van Dijk
 • Wendy Busser
 • Daan de Jong
 • Wietske Woliner-van der Weg
 • Wieke Haakma
 • Veronique Meijborg
 • Alette Koopman
 • Feiko Tiessens
 • Fokke van der Meulen
 • Nicole van Klink
 • Simeon Ruiter

Als ledenraad vinden wij het belangrijk dat wij zichtbaar en bereikbaar zijn voor de leden van de NVvTG. Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via het emailadres: ledenraad@nvvtg.nl

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL