Lidmaatschap

Soorten lidmaatschap

 

Standaard lidmaatschap

Indien u de master Technical Medicine heeft afgerond, kunt u lid worden van de NVvTG. Een standaard lidmaatschap is aan te vragen door het inschrijfformulier standaardlid in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. U moet kunnen aantonen dat u het master diploma behaald heeft, dit kan door een gewaarmerkte kopie van uw diploma mee te sturen met het inschrijfformulier of door een uittreksel uit het diplomaregister van DUO te sturen naar info@nvvtg.nl. Afhankelijk van uw functie en werkgever wordt u tevens lid van de LAD.

 

Student-lidmaatschap

De NVvTG biedt ook het student lidmaatschap aan. U kunt een student-lidmaatschap aanvragen vanaf het moment dat u start aan uw eerste jaar van de master Technical Medicine. Als student-lid van de NVvTG kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en via het ledengedeelte in contact komen met (afgestudeerde) TG. Een verzoek tot student-lidmaatschap kunt u indienen door het inschrijfformulier student in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. Na het afstuderen wordt het lidmaatschap omgezet in een standaard lidmaatschap, waarbij u op dat moment alleen nog een gewaarmerkte kopie van uw diploma hoeft op te sturen of een uittreksel van het diplomaregister van DUO. Als student-lid bent u automatisch en gratis lid van de LAD.

 

Geassocieerd lidmaatschap

Voor een geassocieerd lidmaatschap hoeft u niet in het bezit te zijn van een master diploma Technical Medicine. U dient echter wel werkzaam te zijn op het gebied van de Technische Geneeskunde of hiermee nauwe relaties te onderhouden. Een verzoek tot geassocieerd lidmaatschap kunt u indienen door het inschrijfformulier extern in te vullen en op te sturen naar de NVvTG. Als geassocieerd lid bent u niet aangesloten bij de LAD.

 

Aangesloten bij de LAD

De NVvTG is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD vertegenwoordigt de NVvTG op nationaal niveau in bijvoorbeeld Cao-onderhandelingen in de zorg. Tevens kan ieder individueel lid bij het Kennis- en Diensten Centrum (KDC) van de LAD terecht voor juridische ondersteuning omtrent arbeidsconflicten of bijvoorbeeld bij salarisonderhandelingen.

De LAD maakt onderscheid in twee contributie tarieven: een standaard tarief en een gereduceerd tarief. Alle NVvTG leden in een postacademische opleidingsfunctie in het ziekenhuis (zoals een TG fellowship of een promotie traject) komen in aanmerking voor het gereduceerd tarief. Wanneer u niet klinisch werkzaam bent, u werkt bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, dan valt u buiten de LAD. Aan de hand van de werkgever en de functie die u opgeeft bij uw inschrijving wordt bepaald of en onder welk LAD tarief u valt. Indien u wisselt van functie en/of werkgever kan dit dus van invloed zijn op uw LAD lidmaatschap. Daarom verzoeken wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw aanstelling door dit formulier in te vullen of een e-mail te richten aan ledenadmin@nvvtg.nl. N.B. wijzigingen die u aanbrengt in uw profiel in het leden-gedeelte van de website komen niet automatisch in onze administratie terecht.

Lidmaatschapstarieven

 

Machtiging

Standaard lid

€ 264,01*

Standaard lid (gereduceerd tarief)

€204,34*

Standaard lid (buiten LAD)

€ 85,00

Student lid

€ 25,00

Geassocieerd lid

€ 85,00

*bedragen zijn inclusief btw op de KDC-bedrage voor de LAD
Bij overmaken in plaats van machtiging wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijven

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier (+ evt. gewaarmerkte kopie van diploma) op info@nvvtg.nl en goedkeuring hiervan ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap. Uw inschrijving geldt per kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch vernieuwd.

Uitschrijven

Mocht u zich willen uitschrijven bij de NVvTG, dan kunt u een mail sturen naar info@nvvtg.nl. U kunt zich afmelden per kalenderjaar.

Donateur

Als vereniging doet de NVvTG haar uiterste best om de leden zo goed mogelijk te ondersteunen en zelfontplooiing met betrekking tot het werkveld te bevorderen. Hiertoe organiseren wij o.a. jaarlijks een wetenschappelijk congres en verschillende wetenschapsavonden.

Met een bijdrage van uw kant zijn wij in staat om de technisch geneeskundige en het vakgebied technische geneeskunde in de breedste zin te ontwikkelen en ondersteunen.

Indien u donateur wilt worden, kunt u het formulier Donateurschap NVvTG downloaden.
Wij zijn u erg dankbaar voor uw bijdrage.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL