Pioneers in Healthcare grant voor afgestudeerde technisch geneeskundige Lennard van Karnenbeek

Ieder jaar wordt de Pioneers in Healthcare (PIHC) grant uitgereikt aan onderzoeken die bijdragen aan betere, patiëntvriendelijkere zorg middels nieuwe technologieën in de zorg. De PIHC award ceremonie wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van Universiteit Twente, Saxion, Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis en Ziekenhuisgroep Twente. Begin dit jaar werden 11 winnaars beloond met een PIHC grant, waarvan de kersverse technisch geneeskundige Lennard van Karnenbeek hier een van was.

Na een stage van 3 maanden heeft Lennard besloten om zijn afstudeerstage ook op de vaatchirurgie van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede te doen. In een team heeft Lennard tijdens zijn afstuderen onderzoek gedaan naar 2D perfusie angiografie bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) die een dotterbehandeling gehad hebben. Het doel is om een voorspellend model te maken van de klinische uitkomsten na een dotterbehandeling. De verbetering van de perfusie na een dotterbehandeling wordt tot op heden middels kwalitatieve beeldanalyses beoordeeld. Daarnaast hebben deze patiënten vaak meerdere stenoses, waarbij de vraag is: Wanneer is de perfusie in de onderste extremiteiten voldoende hersteld? Hoeveel stenoses moeten hiervoor worden gedotterd? Zijn er locaties die cruciaal zijn voor een goede perfusie in de onderste extremiteiten? Hoeveel is de perfusie verbeterd na een dotterbehandeling? Of is er bij een patiënt helemaal geen herstel mogelijk? Dit zorgt voor onzekerheid in de uitkomsten na een dotterbehandeling. Zo kan een operatie technisch succesvol zijn uitgevoerd, maar de klinische uitkomst laat een ander beeld zien. Middels dit onderzoek tracht Lennard om tijdens de dotterbehandeling kwantitatieve beeldanalyses te gebruiken voor het voorspellen van de klinische uitkomsten.

Lennard heeft het onderzoek samen met Bryan Wermelink, Bob Geelkerken en Srirang Manohar opgezet. Hiernaast heeft Lennard nauw samengewerkt met GE Healthcare. Zij leveren en ontwikkelen medische apparatuur, van een hybride operatiekamer tot software pakketten. GE Healthcare heeft niet alleen ondersteuning geboden aan de software, maar hebben ook kritische vragen gesteld betreft het onderzoek.

Dit onderzoek biedt zowel verbetering voor de chirurgen als de patiënten. De dotterbehandeling bij PAV wordt nu met enige onzekerheid verricht. Met dit onderzoek wordt er een model ontwikkeld, waardoor er een betere voorspelling kan worden gedaan welke stenoses cruciaal zijn om te opereren ter verbetering van de perifere perfusie in de onderste extremiteiten. Patiënten hebben baat bij dit onderzoek, omdat het beleid tijdens de operatie kan worden aangepast om goede klinische uitkomsten te behalen. Daarnaast kunnen complicaties worden weggenomen. “Stel een patiënt heeft 3 stenoses, waarvan er 2 succesvol worden gedotterd. Je zou kunnen zeggen de klinische uitkomst is goed, maar op dit moment weet je dat niet. Als je gemakkelijk bij de 3e stenose kan komen, wordt dit dan ook vaak nog gedotterd. Maar iedere interventie heeft kans op complicaties. Zo kun je de arterie tijdens de laatste revascularisatie beschadigen, waardoor je de uitkomst van de patiënt weer verslechterd. Wanneer je weet dat je bij 2 revascularisaties al een goede uitkomst hebt bereikt, kun je beter niet nog de 3e stenose opereren.”

Inmiddels is Lennard begonnen met zijn vervolgonderzoek, waar er hard aan wordt gewerkt om er een promotietraject van te maken, waarbij hij naast de perfusieparameters ook andere invloeden wil meenemen, zoals andere ziekten (bijvoorbeeld diabetes mellitus) en de leefstijl die invloed kunnen hebben op de uitkomst. Gebruikmakend van AI zou hiermee het voorspellend model accurater worden. Ook zal er gekeken worden om het model te automatiseren, waardoor de klinische uitkomsten peroperatief bekend worden. Hierdoor kan de chirurg tijdens de operatie afwegingen maken op basis van de voorspelling van het model. Uiteindelijk is het doel om het onderzoek in meerdere ziekenhuizen af te nemen, waarbij ook de verschillende protocollen in acht worden genomen.

Wij willen Lennard van harte feliciteren met het winnen van de PIHC grant en wensen hem heel veel succes met het verdere onderzoek!

Scroll naar boven