Nascholing: Round table inclusief diner – De toekomst is nu

Op 18 december 2014 organiseert BBraun in samenwerking met de NVvTG een round table discussie met als titel ‘De Toekomst is Nu’. Gedurende deze avond zullen alle aspecten rondom ‘van idee naar prototype tot product’ behandeld worden met concrete voorbeelden uit de praktijk.Vier presentaties zullen de deelnemers inzicht geven in dit proces (zowel inhoudelijk als over het proces zelf), waarna een discussie volgt over de verschillende fases in het proces en welke rol de TG-er hierin kan spelen. Tijdens deze activiteit verzorgt BBraun een diner. Het programma start om 17:30 uur in De Machinist in Rotterdam en duurt tot 21:30 uur. Accreditatie bij de NVvTG is aangevraagd. Deelname is gratis, en aanmelden kan via opleiding@nvvtg.nl (er zijn 12 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde aanmelding).

Het programma ziet er als volgt uit:

 

17.30-18.00 Ontvangst “De Machinist te Rotterdam”
18.00-18.30 Van idee, naar prototype, tot product
René Trinder MBA, Product Manager SGC, Automated Infusion Systems, BBraun Medical Duitsland
Je hebt een nieuw en innovatief idee, dat volgens jou precies is wat de zorg nodig heeft. Maar hoe verder? In deze presentatie wordt inzicht gegeven in de complexiteit van de eisen waaraan een firma moet voldoen om van een idee een daadwerkelijk product te maken. Hoe ziet een projectteam eruit, en wat zijn eventuele juridische aspecten? Hoe balanceer je tussen internationale wensen en regionale eisen?
18.40-19.10 Closed Medication Loop
Jeroen Veelenturf MSc., Technisch Geneeskundige, Erasmus MC
Om menselijke fouten bij het voorschrijven en toedienen van medicatie te beperken, wordt hierin steeds meer geautomatiseerd. Tijdens deze presentatie wordt een beeld geschetst van de voordelen en moeilijkheden van een closed-loop medicatiesysteem. Aan de hand van een voorbeeld van een closed-loop systeem worden juridische aspecten en verantwoordelijkheden besproken, en waar de ‘macht’ van het systeem beperkt moet worden. Ook worden algoritmes belicht, om de medicatie automatisch aan te passen op basis van meetwaardes, evenals de samenwerking tussen de pompen en het elektronisch voorschrijf systeem (EVS).
19.20-19.45 Van aanschaf tot implementatie
Rob Hemelaar, Productmanager AIS, BBraun Medical Nederland

  • Er is na een positieve test besloten tot aanschaf, welke stappen nu te doorlopen
  • Wie is verantwoordelijk voor goede scholing en bediening apparatuur
  • Synergie tussen Medische Instelling en Industrie
  • Kwaliteit Borgen
  • Evaluatie, Feedback en Registratie

Na een positieve test bij een (relatief beperkte) groep wordt er op een afdeling besloten tot de aanschaf van nieuwe apparatuur. Nu moet een product geïmplementeerd worden: wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe is de wisselwerking tussen de instelling en de industrie, en hoe worden kwaliteit en kennis gewaarborgd? Kennisoverdracht kan plaatsvinden via documentatie, praktijklessen en e-learning. Maar hoe worden de kennis en vaardigheden getest en up-to-date gehouden?

19.55-20.20 Nog een nieuwe stent? Medisch technische innovaties in een zieke samenleving.
Dr. Erwin J.O. Kompanje, senior researcher ethical and societal aspects of caring for the cirtically ill, clinical ethicist intensive care, Department of Intensive Care, Department of Ethics and Philosophy of Medicine, Erasmus MCMomenteel zijn er in Nederland meer dan vijf miljoen mensen met een chronische aandoening, twee miljoen daarvan hebben zelfs twee of meer chronische aandoeningen onder de leden. Ontwikkelingen in de geneeskunde zijn vooral gericht op symptomatische behandeling van symptomen van deze chronische ziekten, zoals hart- en vaatlijden, diabetes-2, COPD en hypertensie. Veel minder wordt gezocht naar de onderliggende oorzaken van deze (welvaarts)ziekten. Een zeer belangrijke onderliggende oorzaak van welvaartsziekten is ons voedsel.In de presentatie wordt deze ontwikkeling en de fuik waar de westerse mens in verstrikt is geraakt messcherp beschreven.
20.20-21.30 Round table Discussie
21.30-22.00 Afsluiting

 

Details

Locatie: De Machinist

Adres: Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam
Tijd: 17.30 – 22.00 uur

Bereikbaarheid: zowel met OV, fiets als auto bereikbaar (http://www.demachinist.nl/contact)
Parkeren: aan de voor- en achterzijde is parkeergelegenheid, tot 18:00 uur is betaald parkeren, daarna is het gratis.

Accreditatie: activiteit is geaccrediteerd door NVvTG
Kosten: gratis voor leden

Mocht deze activiteit een groot succes worden, dan wordt in samenwerking met BBraun de activiteit herhaald op andere locaties in Nederland.

 

Scroll naar boven