Saskia van Heumen is afgestudeerd met een 10!

Saskia van Heumen is met een 10 afgestudeerd voor de Master Technical Medicine. Het doel van haar afstudeeronderzoek was het bekijken van de klinische haalbaarheid van LED-gebaseerde foto-akoestische beeldvorming van de lymfevaten bij patiënten met secundair lymfoedeem. De afstudeercommissie bestond uit Prof. dr. Gijs van Soest, Dr. Dalibor Vasilic, Jonas Riksen (mede Technisch Geneeskundige), Dr. Elefheria Astreinidou en Dr. Willem Grootjans. Dr. Mithun Kuniyil Ajith Singh was betrokken bij het onderzoek vanuit Cyberdyne Inc. (leverancier van het device).

Saskia heeft deze afstudeerstage gevonden via de afstudeerdatabase van de opleiding. In deze database stonden afdelingen en opdrachten die hadden aangegeven graag een TM afstudeerder te willen begeleiden en daarvoor een opdracht beschikbaar te hebben. Toen ze aan het zoeken was naar een afstudeerplek viel deze opdracht haar op, omdat er veel verschillende aspecten aan de opdracht zaten. Het bestond zowel uit het doen van een METC aanvraag, van een fantoomonderzoek en een klinisch onderzoek. De veelzijdigheid van de opdracht en de samenwerking met een chirurgische afdeling (plastische chirurgie), de biomedical engineering afdeling alsook een bedrijf, leken haar een leuke uitdaging. Na een gesprek met de begeleiders van de opdracht was het snel duidelijk: ze wilde graag deze opdracht als haar afstudeeronderzoek!

Het doel van het onderzoek op de afdeling Plastische Chirurgie in het Erasmus MC, was het bekijken van de klinische haalbaarheid van LED-gebaseerde foto-akoestische beeldvorming van de lymfevaten bij patiënten met secundair lymfoedeem. Bij de Plastische Chirurgie beelden ze de lymfevaten af voor indicatiestelling en planning van de lymfoveneuze anastomose als behandeling van lymfoedeem. Ze wilden graag onderzoeken of foto-akoestiek hiervoor een betere methode zou zijn om de lymfevaten met meer detail en resolutie af te kunnen beelden in vergelijking met de huidige beeldvormingsmethode (near-infrared fluorescence). Voor beide technieken wordt indocyaninegroen (ICG) gebruikt als contrastmiddel.

Tijdens haar afstudeerproject is Saskia bezig geweest met het schrijven van de METC aanvraag om de patiëntmetingen te kunnen doen. Dit was een grote uitdaging, omdat de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) precies in deze periode van kracht waren gegaan. Verder is ze bezig geweest met een fantoom studie, waarbij ze heeft gekeken naar het afbeelden van bloed en ICG en naar het effect van de parameters van het foto-akoestiekapparaat (Acoustic X, Cyberdyne Inc.) op de beeldkwaliteit. Op basis hiervan werd er meer inzicht verkregen op de te verwachten beelden en leren wat voor artefacten kunnen optreden, wat gebruikt werd bij de opzet van de klinische studie. Als laatste heeft Saskia zelfs een start gemaakt aan deze klinische studie, waarvan ze binnen haar afstudeerperiode een aantal patiënten heeft kunnen includeren en de resultaten heeft kunnen analyseren. Het komend half jaar is ze nog bezig met het afmaken van de klinische studie van het afstudeerproject en gaat ze een start maken aan het PhD project bij de Plastische Chirurgie.

Als TG zou ze zich graag willen ontwikkelen tot een veelzijdig TG, die niet alleen technisch/medisch inhoudelijk veel weet en kan, en wil ze zich bovendien meer op organisatorisch vlak willen ontwikkelen in de toekomst. Verder vind ze het leuk om altijd uitdagingen op te zoeken en dingen te leren waar ze nog niks over weet. Zo heeft ze in de afgelopen jaren gemerkt dat er ontzettend vaak gave dingen op je pad kunnen komen en dat valt niet vooruit te plannen!

Vanuit de NVvTG willen wij Saskia feliciteren met dit resultaat en wensen haar veel succes en plezier in haar vervolgonderzoek!

Scroll naar boven