Technisch Geneeskundig Specialist in de Borstreconstructiechirurgie

Stefan Hummelink werkt als staflid Technisch Geneeskundig Specialist, onderzoekscoördinator en innovatiemanager bij de Plastische Chirurgie in het Radboudumc. Hij ontwikkelde de Anatomy Projector en heeft een promotie-onderzoek en klinisch fellowship gefocust op borstreconstructies en lymfoedeem afgerond.

Hoe ben je bij de plastische chirurgie in het Radboudumc terechtgekomen?
Ik ben in 2014 afgestudeerd op de afdeling Radiologie en afdeling Plastische Chirurgie in het Radboudumc. Daarna ben ik op diezelfde afdelingen gestart met een promotietraject. Tijdens mijn promotie heb ik onder andere een prototype van de Anatomy Projector ontwikkeld, een apparaat dat gebruikt wordt bij borstreconstructiechirurgie. Aan het einde van mijn promotie kreeg ik een beurs om een fellowship te starten bij de plastische chirurgie. Tevens mocht ik hierdoor deel uit maken van de medische staf. Tijdens mijn fellowship heb ik mij, naast borstreconstructies, ook gespecialiseerd in lymfoedeem. Dit fellowship heb ik in 2019 afgerond.

Je hebt dus tijdens je promotie een apparaat ontwikkeld: de Anatomy Projector. Kan je hier iets meer over vertellen?
Met de Anatomy Projector projecteren wij voorafgaand aan een autologe borstreconstructie de vaatstructuur en een 3D model van het te opereren gebied op de patiënt. Deze projectie is gebaseerd op een CT scan. Zo weet de plastisch chirurg voor de operatie precies waar alle belangrijke anatomische structuren liggen en welke vaten wel en niet geschikt zijn voor de operatie. Gedurende mijn afstudeerstage, promotie en fellowship ben ik bezig geweest met het (door)ontwikkelen van de Anatomy Projector. Ik heb het apparaat gevalideerd en er een patent op verkregen. Op dit moment gebruiken we het apparaat alleen in het Radboudumc en onder mijn supervisie, aangezien het nog geen CE markering heeft. We zijn nu bezig om het gebruik van dit apparaat uit te breiden naar andere ziekenhuizen.

                                        

Waarom ben je na je promotie een klinisch fellowship gaan doen?
Het fellowship gaf mij de kans om mij ook op klinisch gebied te specialiseren in borstreconstructies. Daarnaast kon ik op deze manier doorgaan met het innoveren van onder andere de Anatomy Projector, waaronder de implementatie van dit apparaat in de kliniek. Ik wilde voorkomen dat het project stil kwam te liggen, en op deze manier kon ik er zelf mee door gaan! Daarnaast was er in het fellowship ruimte om mij ook nog in een ander zeer interessant gebied te specialiseren, namelijk lymfoedeem.

Wat zijn nu je taken als Technisch Geneeskundig Specialist?
Ik ben, naast TG’er, ook researchcoördinator en innovatiemanager op onze afdeling. Dit betekent dat ik mij bezig houd met veel verschillende onderzoeken gericht op innovatie binnen de plastische chirurgie. Ik vind het belangrijk dat er bij nieuwe innovaties rekening gehouden wordt met de kostenefficiëntie in de zorg. Uiteindelijk draait het allemaal om de driehoek van onderzoek, kliniek en innovatie, waarbij de patiënt in het midden centraal staat. Met mijn functie probeer ik deze driehoek in balans te houden door innovaties te introduceren in de kliniek. Toepasbaarheid staat hoog in het vaandel. Verder begeleid ik promovendi en studenten op de afdeling. Toen ik bij de plastische chirurgie kwam was ik een van de weinige onderzoekers, inmiddels is dat flink uitgebreid. We hebben het Plastic Surgery Research & Innovation Lab opgericht en er zijn verschillende nieuwe onderzoekslijnen gestart. Een voorbeeld hiervan is dat we nu ook met het MST in Enschede samenwerken om 3D geprinte mallen voor borstreconstructiechirurgie te ontwikkelen. Het doel hiervan is om zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren met maximale patiënttevredenheid.

Heb je daarnaast ook nog klinische taken?
Jazeker! Gemiddeld draai ik één dag in de week poli, hierbij zie ik zowel patiënten die komen voor een borstreconstructie als lymfoedeempatiënten. Ik breng de wensen van de patiënt in kaart, bespreek de behandelmogelijkheden, bespreek de onderzoeken waar de patiënt aan mee zou kunnen doen en leg behandelprocedures uit. Ook vervolg ik de patiënten na hun operatie of behandeling. Voor de borstreconstructies maak ik de 3D planningen en vervolgens wordt de Anatomy Projector gebruikt om de planning op de patiënt te projecteren en af te tekenen. Doordat ik veel ervaring op de operatiekamer heb opgedaan, begrijp ik precies wat de procedure inhoudt en kan ik meedenken en meepraten met de chirurgen. Ik wil iedere patiënt de optimale behandeling kunnen geven. Bij lymfoedeempatiënten spuit ik een fluorescerende kleurstof (indocyanine groen) in bijvoorbeeld de hand in. Deze kleurstof verspreidt zich in de lymfevaten en op basis van dat verspreidingspatroon kan ik het type lymfoedeem en de behandelmogelijkheden voor de patiënt bepalen.

Komt de baan die je nu hebt overeen met de verwachtingen die je had over de werkzaamheden van een Technisch Geneeskundig Specialist?
Absoluut! Ik heb de diverse rol die ik nu heb altijd voor ogen gehad. Met veel visie en geduld heb ik mijn eigen baan kunnen creëren binnen de plastische chirurgie. Ik heb het geluk gehad dat mijn omgeving mij daarin altijd heeft gesteund. Zonder hen was ik nooit op deze plek terecht gekomen. Dit is een baan die ik altijd heb gewild toen ik aan de opleiding begon!

Hoe zie je de toekomst van de Technisch Geneeskundige?
Ik denk dat één of meerdere Technisch Geneeskundigen op elke afdeling van zowel perifere als universitaire ziekenhuizen komen te werken, voor zover dat nog niet het geval is. Gezien de competenties van onze beroepsgroep is ieder uitstekend in staat om verbeteringen te zien, en daar ook op te acteren, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.  Belangrijk blijft de connectie tot de patiënt: de TG’er is BIG geregistreerd en zal deze moeten blijven behouden. Ook als een onderzoeksrol is toebedeeld, is het zaak dat er in de praktijk voldoende vlieguren worden gemaakt. Hier ligt de kern van het technisch-geneeskundige vakgebied: écht begrijpen wat de klinische activiteiten zijn die worden uitgevoerd, en vanuit die gedachtegang tot vernieuwende ideeën komen. Begrijpen welke benaderingen vanuit praktisch oogpunt handig zijn, maar ook durven te vragen waarom een alternatief niet wordt toegepast. Hiermee wordt technisch-geneeskundige specialistische kennis verworven.


Het is mij bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een 3D planning (CAD/CAM) in de nabije toekomst een voorbehouden handeling dient te worden, welke alleen door technisch geneeskundige specialisten mogen worden uitgevoerd en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, gezien de complexiteit van dit domein. De geleverde zorg is immers aantoonbaar kwalitatief hoger door toepassing van deze CAD/CAM techniek. Echter, er schuilen risico’s in het vervaardigen van implantaten of mallen en alleen een combinatie van adequate kennis en kunde op gebied van anatomie, chirurgische procedure, materiaal en software geeft uiteindelijk het gewenste positieve klinische resultaat. Uiteraard gaat deze vergelijking ook op voor andere technisch-geneeskundige domeinen zoals waarbij techniek een directe relatie heeft met de uitkomst van de patiëntenzorg. Een erkende vervolgopleiding in de vorm van fellowship of medische specialisatie is mijn inziens dan ook een groot goed om na te streven. Hiermee wordt kwaliteit en veiligheid gewaarborgd in de patiëntenzorg wanneer innovatieve technieken in de nabije toekomst op grote schaal toegepast gaan worden.

 

Prof. Dr. Ulrich

Prof. Dr. Dietmar Ulrich is sinds 2012 hoogleraar plastische en esthetische chirurgie en tevens afdelingshoofd van de plastische chirurgie in het Radboudumc. Zijn aandachtsgebied is reconstructieve microchirurgie. Hij was tevens de opleider van Stefan Hummelink tijdens zijn fellowship bij de plastische chirurgie.

 

Hoe heeft u uw rol als opleider van een nieuw soort specialisme ervaren?
In het begin was het even zoeken, omdat er nog geen opleidingsplan klaar lag. Wel was al direct duidelijk dat de focus van het fellowship op borstreconstructies zou komen te liggen. Gezamenlijk hebben we toen een custom-made opleidingsplan geschreven waarin we alle individuele leerdoelen hebben vastgesteld en een stappenplan hebben opgesteld om deze leerdoelen te behalen. Het was erg leuk om zo nauw betrokken te zijn bij het fellowship van Stefan!

Wat is de toegevoegde waarde van de TG’er?
Stefan is als TG’er op onze afdeling volledig geïntegreerd, zowel binnen de staf als in de kliniek. Om een voorbeeld te geven: het protocol voor borstreconstructiechirurgie is in de laatste jaren aangepast door de implementatie van de Anatomy Projector in de zorg. Waar artsen eerst de avond voor de operatie bij de patiënt langs gingen om met een Doppler-apparaat de bloedvaten op de huid af te tekenen, gebeurt dit nu vlak voor de start van de operatie wanneer de patiënt al in slaap is. Dit is voor de patiënt een stuk prettiger en scheelt de artsen ook veel tijd. Ik merk dat de TG’er een steeds belangrijkere rol gaat spelen en dat nu één TG’er op onze afdeling al bijna niet meer voldoende is.

Hoe ervaart u de manier van samenwerken met de TG?
Ik werk heel veel samen met Stefan, we hebben erg laagdrempelig contact. Ik vind het fijn om met de TG’er zowel over klinische patiënten te kunnen overleggen als over (nieuwe) onderzoekstrajecten binnen de afdeling te kunnen brainstormen.

Hoe denkt u over de kosteneffectiviteit van de TG?
Ik denk zeker dat de inzet van de TG’er kosteneffectief kan zijn, dat zien wij nu ook terug in ons nieuwe protocol voor borstreconstructiechirurgie. Er kan nu doelmatiger gepland worden en dat scheelt veel tijd. Voor dit soort innovaties moet je wel eerst investeren, dat heeft bij ons ook even geduurd, maar ik durf nu wel te zeggen dat de TG’er op onze afdeling voor een verbeterde kosteneffectiviteit heeft gezorgd!

Hoe ziet u de toekomst van de TG?
Heel rooskleurig!

Stefan Hummelink
Technisch geneeskundinge
Prof. Dr. Ulrich
Hoogleraar plastische en esthetische chirurgie
Scroll naar boven