Technisch Geneeskundige definitief opgenomen in de Wet BIG

De Technisch Geneeskundige, wettelijk bekend als Klinisch Technoloog, is definitief als zorgprofessional opgenomen in de Wet BIG. Technisch geneeskundigen kunnen per 1 april hun aanvraag voor BIG-registratie indienen welke per 1 juli van kracht wordt.

Met opname in de Wet BIG verkrijgt de Technisch Geneeskundige een zelfstandige behandelbevoegdheid. Hij houdt zich bezig met het optimaliseren van technologie voor diagnostiek en therapie en het verrichten van zowel gangbare als complexe technisch medische handelingen in de directe patiëntenzorg. Hiermee is hij onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam en vormt hij een belangrijke aanvulling op de arts.

Technisch Geneeskundigen zorgen zo voor een veilige en effectieve inzet van medische technologie en werken samen met andere zorgprofessionals aan de zorg van de toekomst.

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) vertegenwoordigt de momenteel 400 Technisch Geneeskundigen in het werkveld. Volgens Tim Boers, voorzitter van de NVvTG, is de opname van de beroepsgroep in de Wet BIG een uitzonderlijke prestatie en een belangrijke erkenning van al het pionierswerk van de oprichters van de opleidingen, de medisch specialisten die zich hiervoor hard hebben gemaakt en uiteraard alle Technisch Geneeskundigen.

Achtergrond Technische Geneeskunde

In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde gestart aan de Universiteit Twente om zorgprofessionals op te leiden die het steeds groter wordende gat tussen de technologische innovatie en de geneeskunde kunnen overbruggen. Een vijf jaar durende evaluatie uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS heeft in 2019 de meerwaarde van deze zorgprofessional in de individuele patiëntenzorg aangetoond.

De unieke zesjarige opleiding is ontworpen door Heleen Miedema (opleidingsdirecteur) en Peter Vooijs (medisch hoogleraar) en is uitgegroeid tot een populaire opleiding aan de Universiteit Twente. In 2014 volgde eenzelfde opleiding vanuit het samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum.

Twee technisch-georiënteerde universiteiten die opleiden tot een Wet BIG-erkende zorgprofessional, dat is bijzonder en benadrukt de unieke kwaliteiten van de Technisch Geneeskundige. Officiële bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-96.html 

Scroll naar boven