Het laatste nieuws over Technische Geneeskunde

Technisch Geneeskundige en voert u klinische handelingen uit?

Met het wijzigen van de wet BIG (art.36a) en het van kracht gaan van een Algemene Maatregel van Bestuur per 1 januari 2014, is tijdelijk een wettelijke basis ontstaan voor onze beroepsgroep om zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren.

 

Wij verzoeken u actief mee te werken aan de eerste meting van het landelijke Evaluatieonderzoek art.36a Wet BIG m.b.t. de inzet van de technisch geneeskundige (klinisch technoloog).

 

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+, beoogt het Ministerie van VWS antwoord te krijgen op de vragen:

 

1) in hoeverre is het doelmatig en doeltreffend om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan klinisch technologen met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen, en,

 

2) voor welke voorbehouden handelingen is dit (eventueel) doelmatig en doeltreffend?

 

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Dit onderzoek speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming door het Ministerie van VWS over het al dan niet continueren of aanpassen van de bevoegdheid na afloop van de test periode (2014 – 2018). De zelfstandige bevoegdheid heeft een grote invloed op de toekomst van ons beroep. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk Technisch Geneeskundigen mee doen met het onderzoek.

 

 

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de 1e meting wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen. Daarnaast selecteert u twee artsen, met wie u nauw samenwerkt wat betreft de voorbehouden handelingen en vraagt hen om ook een vragenlijst in te vullen. In de uitnodiging van het MUMC+ onderzoeksteam heeft u een link ontvangen (en een respondentnummer) die u kunt doorgeven aan de artsen.

 

Het invullen van de vragenlijsten voor Technisch Geneeskundigen duurt ongeveer 30 minuten. De vragenlijst van artsen is verdeeld in twee delen. Het eerste deel duurt ongeveer 20 minuten. Het tweede deel is wat ingewikkelder en daarom optioneel. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

 

U kunt tot 9 oktober de vragenlijst invullen!

NB: de sluitingsdatum is verlengd tot 31 oktober!

 

Bij vragen naar aanleiding van deze oproep kunt u contact opnemen met het MUMC+ onderzoeksteam of het bestuur van de NVvTG.

 

Heeft u nog geen uitnodiging per email ontvangen? Neem dan contact op met het MUMC+ onderzoeksteam!
Bij voorbaat danken wij alle voor de door hen genomen tijd en moeite.

 

 

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Dhr. Maarten de Haan, M.Sc., onderzoeker

Mw. Monique Bessems, B.Sc., onderzoeksassistent

Mw. Dr. Yvonne van Eijk-Hustings, R.N., begeleider

Dhr. Prof. Dr. Bert Vrijhoef, projectleider

 

 

Contactgegevens:

Maastricht UMC+, RVE Patiënt & Zorg
Maarten de Haan (onderzoeker): 043-3874463

Monique Bessems (onderzoeksassistent): 043-3874418
E-mail: onderzoek.wetbig@mumc.nl

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL