Wie is de technisch geneeskundige?

De technisch geneeskundige is een technisch medisch specialist met een (specifieke) expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de technische wetenschappen en informatica. De technisch geneeskundige heeft tenminste een van de in het beroepsprofiel nader omschreven master specialisatie richtingen van de opleiding Technical Medicine afgerond. De technisch geneeskundige is gericht op het verbeteren van diagnostiek en therapie in de gezondheidszorg door middel van innovatief gebruik van technologie. De technisch geneeskundige heeft de medische kennis om moderne technologieën toe te kunnen passen om zo de patiëntenzorg te verbeteren.

In de praktijk werkt de technisch geneeskundige in een topklinische omgeving of academisch ziekenhuis. De technisch geneeskundige is werkzaam in uiteenlopende deelgebieden van de geneeskunde, waaronder cardiologie, neurologie, radiologie, nucleaire geneeskunde en de intensive care. Zo levert de technisch geneeskundige een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van complexe patiënt specifieke casussen.  De technisch geneeskundige is daarbij nauw betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek van deze afdelingen. Naast de betrokkenheid bij onderzoek is de technisch geneeskundige ook betrokken bij kennisoverdracht binnen multidisciplinaire teams.

Voorbeelden van werkzaamheden van een technisch geneeskundige zijn te vinden in de verschillende cases. Een uitgebreide omschrijving van het beroepsprofiel van de technisch geneeskundige en de bijbehorende competenties kan beroepsprofiel gevonden worden.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL