Acute Zorg

Icoon cluster acute zorg

Cluster Acute Zorg

Het cluster Acute Zorg richt zich op Technisch Geneeskundigen die geavanceerde medische technologieën ontwikkelen en toepassen om snel en effectief te handelen bij kritiek zieke patiënten met acute gezondheidsproblemen. In deze acute setting, spelen technisch geneeskundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van medische technologie.   

De Technisch Geneeskundige in de acute zorg 

In de acute zorg wordt hoog-specialistische en interdisciplinaire zorg geleverd aan de kritiek zieke patiënt. Met de primaire focus op herstel van vitale functies onderscheidt de acute zorg zich van andere medische specialismen. De TG is bij uitstek geschikt om haar unieke expertise op de juiste manier tot haar recht kan laten komen binnen het multidisciplinair behandelteam in deze complexe zorgomgeving. 

Binnen de acute zorg voert de TG een breed scala aan activiteiten uit, zoals: het optimaliseren van respiratoire en of hemodynamische ondersteuning, het innoveren van cardiorespiratoire, neurologische of andere intramurale monitoring, maar ook het doorontwikkelen van datagedreven ondersteuning. De TG werkt vooral samen met de artsen, verpleegkundigen, maar ook met externe partijen. Bovendien is de TG ook buiten het ziekenhuis actief in het acute zorg domein. 

Medische technologieën spelen een cruciale rol in het werk van de TG. Voorbeelden van deze technologieën zijn onder andere echografie, esophagusmanometrie, electromyografie en intracraniële druk metingen. Daarnaast implementeren ze slimme monitoring of ‘closed-loop’ systemen die (semi-)automatisch ondersteuning kunnen aanpassen per patiënt, op basis van continue metingen. 

 

Cluster structuur 

Alle Technisch Geneeskundigen die werkzaam zijn binnen de acute zorg kunnen lid worden van het cluster. Hierbij is te denken aan de verschillende type Intensive Care (IC) afdelingen, maar ook de spoedeisende hulp (SEH), acute opname afdelingen (AOA) en de anesthesie. Ook de TG die betrokken zijn bij deze klinische subafdelingen vanuit een rol in het onderwijs, onderzoek of industrie zijn van harte uitgenodigd om zich bij het cluster aan te sluiten. 

Het cluster bestaat momenteel uit ongeveer 45 leden, vanuit heel Nederland en daarbuiten. De cluster activiteiten worden gecoördineerd door de stuurgroep, die te bereiken is via cluster-acutezorg@nvvtg.nl

De stuurgroep zet zich in om met de clusterleden nascholing en netwerkactiviteiten te organiseren en zodoende kennisuitwisseling te stimuleren. Hierbij wordt geïnventariseerd waar de behoeftes van het cluster liggen en hoe deze het beste vanuit het cluster bediend kunnen worden, om zo kennisverdieping en -verbreding te bewerkstelligen.  

 

Heb jij een vraag of verzoek aangaande de activiteiten van dit cluster?, ben je gericht op zoek naar andere TG in jouw deelgebied?, of wil jij je aansluiten bij het cluster?, neem dan contact op met de stuurgroep, middels het eerdergenoemde mailadres. 

Scroll naar boven