Beeldgestuurde interventies

Icoon cluster beeldgestuurde interventies

Cluster Beeldgestuurde Interventies

Het cluster Beeldgestuurde Interventies omvat verschillende aspecten van de technisch geneeskunde waarbij medische beeldvorming een belangrijke rol speelt. De Technisch Geneeskundige (TG) transleert medische beeldvorming naar een effectieve uitvoering van de interventies. De TG binnen dit clusters zijn veelal actief binnen de chirurgische disciplines. ​

 DTechnisch Geneeskundige in de beeldgestuurde interventies

 De belangrijkste domeinen waarin een Technische Geneeskundigen binnen dit cluster fungeren zijn:

  • Medische 3D labs
  • Beeld gestuurde diagnostiek en therapeutische interventies

Daarnaast zijn ook TG actief binnen de medische technologie bedrijven die op dit vlak actief zijn, van grotere bedrijven tot start-ups. Daarnaast neemt het cluster ook een actieve rol in cursussen voor het trainen van chirurgische vaardigheden door simulatie trainingen te verzorgen.

Medische 3D labs zetten 3D technologie in voor onder andere virtuele chirurgische planningen en computer geassisteerde chirurgie. Hierbij spelen beeldsegmentaties van de belangrijke structuren een grote rol, waarna een resectie en/of reconstructie gepland kan worden. Indien nodig kan deze planning naar de OK vertaald worden middels patiënt specifiek ontworpen mallen of implantaten, chirurgische navigatie (electromagnetisch of optisch), of augmented reality.

Interventie oncologie procedures bevat planning, targeting, de interventie en de bevestiging hiervan, en de follow-up. In al deze stappen zijn beelden cruciaal. Voor beide domeinen geldt dat de fusie van de beelden, ofwel beeldregistratie, een belangrijke meerwaarde kan opleveren.

De technisch geneeskundigen spelen een actieve en uitvoerende rol in al deze facetten van de zorg.

Cluster structuur

Het cluster heeft als visie dat in een multi-disciplinair interventie team een TG actief is, om zodoende beeldgestuurde interventies effectiever en veiliger te maken. De TG verhoogt het kennisniveau en de vaardigheden van het team met zijn eigen inbreng en blik op de meer technische aspecten van de behandeling. Daarnaast beoogt het cluster ook dat de klinische activiteiten van een TG ook vergoed zouden moeten worden, en daar zet het zich ook voor in.

Het cluster heeft een eigen stuurgroep die de grote lijnen en de visie bewaakt. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen actief, zoals de werkgroepen 3D en interventies, deze fungeren als klankbord om nationale zaken te bespreken en indien nodig ook te proberen op nationaal niveau op te lossen. Daarnaast is er ook een werkgroep vervolgopleiding, hierbij worden vervolgopleiding voor clusterleden vormgegeven om zich te specialiseren in een specifiek domein. Tenslotte is er ook een nascholingscommissie die activiteiten voor de leden organiseert die gericht zijn op diverse thema’s die belang zijn binnen hun werkzaamheden. Op deze manier heeft een lid ook de mogelijkheid om zich gericht op zijn werkveld na te scholen. Leden van het cluster kunnen bij alle werkgroepen en stuurgroep ook eigen inbreng naar voren brengen.

Het cluster is voor leden die de masterrichting Imaging & Intervention hebben gevolgd en werkzaam zijn binnen het werkveld waarbij beeldgestuurde interventies toegepast worden. Dit kan zijn direct vanuit de klinische praktijk en zelf ook de behandeling en/of planningen uitvoeren, als onderzoeker op dit gebied of vanuit het bedrijfsleven die producten aanbieden op dit gebied.

Een TG die lid wil worden van het cluster kan zich aanmelden door een mail te sturen naar: cluster-bi@nvvtg.nl.

Scroll naar boven