Zorgorganisatie

Icoon cluster zorgorganisatie

Cluster Zorgorganisatie

In de Technische Geneeskunde werken veel in de zorg, maar een selectie werkt ook aan de zorg. Deze technisch geneeskundigen komen samen in dit cluster. Ze zetten zich in binnen het unieke publieke domein 'zorg' in Nederland met veel stakeholders zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, regelgevende en overheidsinstanties. Alleen door goede samenwerking wordt de berste zorg voor de hele maatschappij geleverd.

Technisch geneeskundigen (TG) binnen cluster Zorgorganisatie werken voor verschillende stakeholders, voor de optimale tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Dit wordt bereikt door het opstellen van de juiste strategie, veiligheidsmonitoring, management van implementaties van medtech innovaties en meer. Ook hier is de TG een brug tussen verschillende onderdelen van het ziekenhuis, of tussen organisaties. De functies die TG uit dit cluster bekleden kunnen vaak ook door mensen met een andere achtergrond worden ingevuld. Echter geeft de TG deze rol een unieke invulling. Door gebruik te maken van de medische kennis, cultuur en wijde blik zetten wij ons in voor de beste gezondheidzorg.

TG uit het cluster Zorgorganisatie werken dus in het landschap om het proces van zorg verlenen heen. Daarmee opereren ze dus niet in het proces van zorg verlenen, maar zorgen ze dat anderen dat wel zo goed mogelijk kunnen doen. Met TG uit andere clusters delen ze wel dezelfde kernaspecten in hun werk: technologie, innovatie en optimalisatie. De verschillende rollen en werkgebieden van TG in cluster Zorgorganisatie kunnen gegroepeerd worden o.b.v. afstand tot het proces van zorg verlenen.

Dicht bij het kernproces van zorgverlening aan de patiënt:

  • Verandermanagement (van zorgverleners)
  • Analyse van interactie tussen mens proces en systeem
  • Implementatie van zorginnovaties
  • Inrichten en optimaliseren van het zorgproces
  • Capaciteitsmanagement (aansturen van bezetting)
  • Bijvoorbeeld: Implementatie consultant, adviseur innovatie en gezondheidszorgtransformatie

Project en Programmamanagement

  • Kwaliteit en patiëntveiligheid
  • Advieswerk op tactisch niveau
  • Bijvoorbeeld: Consultant veiligheid en incidenten, adviseur medische technologie

Ver weg van de zorg/patiënt:

  • Visie en strategie werk
  • Werken aan kaders voor transformatie in de gezondheidszorg
  • Inrichten van de overheidssystemen van onze zorg
  • Bijvoorbeeld: Strategisch zorgconsultant

Het bovenstaande is de uitkomst van de inventarisatie met de eersten die zich aanmelden voor het cluster Zorgorganisatie. De komende jaren zal het aantal leden toenemen. Daarmee zullen ook de diversiteit en kaders van ons cluster veranderen.

Pas je misschien in dit cluster? Heb je behoefte aan expertise op een van de vlakken van Zorgorganisatie? Ben je benieuwd naar wat er speelt? We denken graag me je mee! ​

Scroll naar boven