Wet BIG

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van beroepsbeoefenaars in de zorg. Daarnaast beschermt de wet BIG patiënten of cliënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Klinisch technoloog

Vanaf 1 juli 2020 is de Technisch Geneeskundige, onder de titel Klinisch Technoloog (KT), definitief opgenomen als artikel-3 beroep in de wet BIG. Klinisch technoloog is daarmee een wettelijk erkend zorgprofessional en een beschermde titel.

Voorbehouden handelingen Klinisch Technoloog

De klinisch technoloog is wettelijk bevoegd tot het zelfstandig te indiceren, delegeren en verrichten van de voorbehouden handelingen:

  1. Heelkundige handelingen;
  2. Katheterisaties;
  3. Injecties;
  4. Puncties;
  5. Handelingen met ioniserende straling.

Naast deze vijf voorbehouden handelingen mag de KT risicovolle handelingen uitvoeren. Ook kunnen andere voorbehouden handelingen uitgevoerd worden onder de opdrachtregeling. Hierbij geldt uiteraard steeds dat de KT bekwaam dient te zijn voor het uitvoeren van de handelingen. De KT is niet bevoegd tot het voorschrijven van medicatie en zelfstandig indiceren van de overige voorbehouden handelingen.

Deskundigheidsgebied

Onder het wettelijk deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog valt:

  • het optimaliseren van bestaande technisch medische handelingen,
  • het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en therapieën met behulp van technologie
  • én het verrichten van complexe technisch medische handelingen binnen het technisch medische deelgebied van de geneeskunst waarin de klinisch technoloog is opgeleid
Kwaliteitsregister NVvTG

De NVvTG voert een kwaliteitsregister ter bevordering en bewaking van de kwaliteit van het beroep. Het kwaliteitsregister maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van TG transparant en toetsbaar. Geregistreerde technisch geneeskundigen bewijzen op deze manier dat zij actief zijn (geweest) en investeren in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het kwaliteitsregister bestaat naast de BIG-registratie. Het kwaliteitsregister vormt een aanvulling op de BIG-registratie en wordt gebruikt om persoonlijke bekwaamheid en bij- en nascholing aan te tonen.

Scroll naar boven