Technologische innovaties in de diagnostiek van longkanker

Case Roel Verhoeven TG

Roel Verhoeven is Technisch Geneeskundige op de afdeling Longgeneeskunde van het Radboudumc. Hij verricht promotie- onderzoek gericht op technologische innovaties binnen de endobronchiale diagnostiek van longkanker en ondersteunt daarnaast bij de toepassing hiervan in de dagelijkse klinische praktijk.

Wat zijn je taken?

Ik richt mezelf aan de ene kant op het gebruik van EBUS (endobronchiaal ultrasound) en EBUS strain elastografie voor de karakterisering en diagnose van mediastinale lymfeklieren. Deze EBUS-procedure is van belang voor patienten welke een verdenking hebben op gevorderde stadia longkanker. De betrokkenheid van lymfeklieren rondom het mediastinum bepaalt het stadium van de ziekte, en daarmee ook de behandelmogelijkheden. Aan de andere kant ben ik betrokken bij de vroege longkanker diagnostiek. In gevallen waar we slechts een zeer kleine maar toch verdachte afwijking in de periferie van de long vinden maar nog geen lymfeklier betrokkenheid, is een diagnose ook wenselijk. Dit gebeurt vanuit een endobronchiale benadering. Onder geleide van fusie van CT-beelden met live doorlichting beelden of het gebruik van electromagnetische tracking van de flexibele instrumenten in de bronchoscoop, wordt er beeldgeleid een punctie van deze longnodules uitgevoerd. Ik bereid deze procedures voor en werk nauw samen met de interventie longarts bij de uitvoering in de klinische praktijk. Ik begeleid de toepassing van de navigatie technologie op de werkvloer en draag bij aan de besluitvorming tijdens de procedure om samen met de longarts te bepalen hoe we deze nodules benaderen en biopteren.

 

Hoe zet jij je TG kwaliteiten in?

Door het integreren van techniek in de klinische praktijk. Bijvoorbeeld door specifieke kennis van beeldbewerking van de cone-beam CT-scans die we maken tijdens de procedure en de koppeling hiervan met het navigatie systeem. En doordat deze expertise on-the-spot aanwezig is.

 

Wat heeft de patiënt eraan?

Doordat we nu met grotere nauwkeurigheid via de natuurlijke luchtwegen laesies of lymfeklieren kunnen puncturen, kunnen ingrijpende procedures zoals een CT-geleide punctie door de thorax wand of chirurgie voorkomen worden. Dit levert aanzienlijk minder complicaties op, en verlaagt de belasting van de patient. Daardoor is bijvoorbeeld de longnodule navigatie diagnostiek ook geschikt voor patiënten met ernstige co-morbiditeiten.

 

Wat motiveert je?

Het versimpelen en verbeteren van het mogelijke diagnostisch traject. De hoofd beweegreden is de frustratie over een klinisch probleem. Dat kan een gebrek aan procedure kwaliteit zijn, een inefficiente workflow, maar ook een te complexe techniek. In dit geval hoop ik bijvoorbeeld dat we de navigatie bronchoscopieen op termijn aanzienlijk kunnen versimpelen en kosten-effectiever kunnen maken, zodat dit onderzoek nog betere resultaten behaalt en ook overal in de wereld uitgevoerd kan worden. Daarnaast vind ik de nauwe samenwerking als team tussen de TG en arts maar ook verpleegkundigen echt ontzettend leuk en motiverend

 

Dr. Erik van der Heijden

Dr. Erik van der Heijden is longarts binnen de afdeling Longziekten van het Radboudumc met als aandachtsgebied pulmonale oncologische interventies. Hij richt zich op beeldgeleide en minimaal invasieve procedures voor diagnose en therapie van longtumoren.

Case Roel Verhoeven

Hoe ervaart u deze manier van samenwerken met de TG?

Als een prettige samenwerking waarbij we elkaar aanvullen. De TG heeft op dit moment een pioniersrol. Het zal ook afhankelijk zijn van maatschappelijke ontwikkelingen hoe deze rol zich zal gaan ontwikkelen maar er liggen veel mogelijkheden.
 

Wat is de toegevoegde waarde van de TG?

Hij is de ‘middle man’ op de werkvloer. Om deze reden is een klinische functie wenselijk; de toevoeging ligt bij de directe toepassing in de praktijk.
 

Hoe ziet u de rol van de TG?

Ik zie voor me dat TG in de komende jaren een vast onderdeel kunnen worden in een ketenteam. Deze positie zal zich ontwikkelen in de nabije toekomst. Voor een deel zal dit aanvullend zijn aan de arts. Deels zal een TG ook zelfstandig taken kunnen uitvoeren in de kliniek. In eerste instantie zal dit vooral in de top-klinische ziekenhuizen zijn.
 
Scroll naar boven