Terugblik inspraakavond financiering fellowships

Op 23 mei jl. heeft er een inspraakavond plaatsgevonden met als doel meer inzicht te krijgen in structurele financiering van fellowships Technische Geneeskunde. De avond werd ingeleid door twee presentaties. Viviënne Schelfhout, directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten, is ingegaan op de structuur van specialistenopleidingen. Hierbij lichtte ze toe hoe beschikbaarheidsbijdragen van de overheid ondersteuning bieden aan ziekenhuizen met betrekking tot het creëren en uitvoeren van opleidingsplekken. Paul de Laat, bestuurslid van de Jonge Specialist, is vervolgens ingegaan op de individualisering van opleidingstrajecten van AIOS. Individualisering leidt tot effectievere opleidingstrajecten die daardoor ingekort kunnen worden.

Na de presentaties kwam de discussie met alle aanwezigen op gang. Belangrijkste uitkomst hiervan was dat structurele financiering op korte termijn helaas niet haalbaar zal zijn. Structurele financiering is pas een mogelijkheid als de meerwaarde van de TG vaststaat en de TG noodzakelijk is voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, maar hier is het momenteel nog te vroeg voor. Een eerste stap op weg naar structurele financiering is het verbeteren van de zichtbaarheid van een TG op alle gebieden binnen de zorg. Deze profileringstaak ligt niet alleen op de schouders van de huidige fellows, maar geldt voor alle TG die klinische activiteiten verrichten en/of klinisch onderzoek uitvoeren.

Het was een interessante en leerzame avond, met vernieuwende inzichten. Als opleidingscommissie willen we graag alle aanwezigen bedanken voor de waardevolle input. De presentaties van Viviënne en Paul, inclusief linkjes naar informatieve filmpjes, en een uitgebreide samenvatting van de uitkomsten van de discussie zijn te vinden op het ledengedeelte van onze website.

Scroll naar boven