Technisch Geneeskundigen Medisch Spectrum Twente treden als vakgroep toe tot medische staf

Ons vakgebied is continu in ontwikkeling en in meerdere ziekenhuizen verenigen TG zich. Dit juicht de NVvTG enorm toe. We hebben het zeer positieve bericht ontvangen dat op 28 februari Medisch Spectrum Twente (MST) als eerste ziekenhuis in Nederland een vakgroep Technische Geneeskunde binnen de Medische Staf heeft toegelaten. Als lid van de Medische Staf kunnen zij meepraten en besluiten over de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en efficiëntie van de medisch specialistische zorg in MST, en bijdragen aan het vormen van strategie en beleid van het ziekenhuis.

Tekst gaat verder onder de foto

Vakgroep technische geneeskunde MST
Vakgroep technische geneeskunde MST v.l.n.r. Lisanne Zwart (radiotherapie), Pascal Keijzer (kindergeneeskunde), Emilie Klaver (neurocentrum), Mattienne van der Kamp (kindergeneeskunde) , Femke Schröder (orthopedie & 3Dlab), Maaike Koenrades (3Dlab), Frank Halfwerk (thorax centrum), Judith Waldner-Troost (thorax centrum & 3Dlab), Timon Fabius (longgeneeskunde), Marleen Tjepkema-Cloostermans (neurocentrum), Rob van Doremalen (3Dlab)

Femke Schröder, technisch geneeskundig specialist en medisch manager van vakgroep TG vertelt: “We zijn met een grote groep TG alumni werkende in MST in juni 2023 bij elkaar gekomen om te verkennen hoe we ons als TG in het MST beter kunnen profileren en ons te verenigen. Vervolgens hebben we in augustus 2023 een vakgroep Technische Geneeskunde opgericht. Dit zorgt ervoor dat wij als beroepsgroep herkenbaar en benaderbaar zijn binnen MST en als collectief kunnen meedenken over belangrijke besluitvorming. Alle elf technisch geneeskundigen die klinisch werkzaam zijn in MST in de individuele patiëntenzorg zijn lid van de vakgroep. Door ons te verenigen kan de kwaliteit van zorg nog beter worden gewaarborgd en vindt er meer kruisbestuiving plaatst.”

Femke vervolgt; ”Na het oprichten van de vakgroep hebben wij een verzoek ingediend bij het medisch stafbestuur (MSB) om toe te treden tot de verenging medische staf (VMS). Op 28 februari heeft het MSB het besluit genomen dat wij als vakgroep ook mogen toetreden tot de VMS.”; een belangrijke mijlpaal. Met de toetreding kan de vakgroep nu ook meepraten over kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medisch (technische) zorg binnen MST, en bijdragen aan strategie en beleid van het ziekenhuis.

Voorzitter van het MSB en oncologisch chirurg Eino van Duyn noemt inbedding van technisch geneeskundigen in de medische staf een waarborg van de strategische agenda rondom medische technologie en ziet veel potentie in deze uitbreiding van de medische staf. “Technisch geneeskundigen waren al onderdeel van onder andere het Neurocentrum, Thorax Centrum Twente en Vrouw Kind Centrum, en zijn nu ook verenigd in MST.”

In februari was ook de kick-off van de vakgroepen Technische Geneeskundige in het UMCG en het RadboudUMC.

Al deze ontwikkelingen zijn belangrijke stappen in de verdere professionalisering van onze beroepsgroep. We hopen dat de vorming van deze vakgroep als voorbeeld gaat dienen voor andere ziekenhuizen.

Ben je geïnspireerd geraakt door deze berichten en vraag je je af hoe je stappen kan zetten in jouw ziekenhuis? Schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur, we denken graag mee!

Lees meer
Scroll naar boven