Het laatste nieuws over Technische Geneeskunde

Vacature: Technisch Geneeskundige/Onderzoeker UMCG, afdeling Radiotherapie

UMCGDe afdeling Radiotherapie van het UMCG is een van de grootste en modernste afdelingen binnen dit specialisme in Nederland en behandelt circa 4.500 patiënten per jaar met de meest geavanceerde apparatuur. Op de afdeling werken 250 medewerkers uit diverse disciplines. Naast directe patiëntenzorg is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De ketenzorg rond de oncologische patiënten die in het UMCG worden behandeld is ondergebracht in het UMC Groningen Comprehensive Cancer Centre. De afdeling speelt een actieve rol in de oncologische ketenzorg in heel Noordoost-Nederland. Recent is gestart met de bouw van het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum (GPTC) op de campus van het UMCG. Eind 2017 zullen de eerste patiënten bestraald kunnen worden met protonen.
Door de toekenning van een subsidie van KWF Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds) is deze vacature per 1 juli 2016 beschikbaar.

Project

Het onderzoeksproject betreft patiënten met hoofdhalskanker die behandeld zijn met radiotherapie al of niet in combinatie met chemotherapie.
Doel van het project is om de radiotherapietechniek bij hoofdhalskanker verder te verbeteren en om vast te stellen welke patiënten in de nabije toekomst voordeel hebben van protonentherapie. De eerste stap hierin is de ontwikkeling van predictie modellen die de relatie beschrijven tussen de 3-dimensionele dosisverdelingen van de radiotherapie en de kans op acute en late complicaties. Deze modellen zullen vervolgens worden toegepast om de radiotherapiebehandeling te optimaliseren waardoor het aantal complicaties naar verwachting zal afnemen. In het tweede deel van het project zal worden gekeken in welke mate protonentherapie kan bijdragen aan het reduceren van complicaties, door middel van een simulatiestudie waarin de planningen van de huidige techniek wordt vergeleken met die van protonen. In het derde deel van het project zal de verwachte afname van complicaties worden gevalideerd in een klinische studie.
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een wereldwijd unieke database van ongeveer 900 patiënten die in het UMCG zijn behandeld i.v.m. met hoofdhalskanker en waarbij complicaties prospectief zijn vastgelegd. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met twee andere radiotherapie afdelingen (MAASTRO en RIF) voor de externe validatie van de predictie modellen.

Functiebeschrijving

 • U voert statistische analyses uit en ontwikkelt multivariabele predictiemodellen.
 • U coördineert de samenwerking met de twee andere radiotherapie afdelingen die bij deze studie betrokken zijn.
 • U leert om te gaan met radiotherapie planning software en u zult een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van protonentherapie bij patiënten met hoofdhalskanker.
 • U verwerkt de resultaten van deze studie tot wetenschappelijke publicaties met als doel te komen tot een proefschrift.

 Wat vragen wij?

 • U heeft de studie (technische) geneeskunde afgerond.
 • U heeft belangstelling voor oncologie en/of radiotherapie.
 • U wilt zich verder bekwamen in wetenschappelijk onderzoek.
 • U bent enthousiast, ambitieus en leergierig.
 • U kunt goed in teamverband werken.
 • U beschikt over goede contactuele eigenschappen en een flexibele werkinstelling.
 • U heeft belangstelling voor en bij voorkeur enige ervaring in het doen van statistische analyses (bv. met SPSS en R).

Ook kandidaten die binnenkort hun studie hopen af te ronden worden uitgenodigd te reageren.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij?

Het UMCG biedt een fulltime aanstelling voor de duur van 4 jaar.
Uw salaris bedraagt maximaal € 4.111,- bruto per maand (schaal 10) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het UMCG is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende opleidingen tot medisch specialist.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. prof. dr. J.A.Langendijk, afdelingshoofd Medische Zaken, tel. (050) 361 1190. E-mail: j.a.langendijk@umcg.nl(niet gebruiken voor sollicitaties).

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 April 2016, via het digitale formulier dat te vinden is onderaan de vacaturepagina van het UMCG: klik hier.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

 

 

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL