Promovendus – Implementatie van patiënt-specifieke telemedicine bij vaat- en trauma chirurgie

Status Gesloten
Beschikbaar per 2 juli, 2018
Werkgever Universtitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Chirurgie
Dienstverband Voltijd
Werktijden 40 uur per week
Locatie Groningen
Sluitingsdatum 31 oktober, 2018
Download(s) Download bijlage 1

Overige informatie


Implementatie van patiënt-specifieke telemedicine bij vaatpatiënten en trauma patiënten.

 

In samenwerking met het cluster Telemedicine van de UTwente (prof. dr. ir. H.J. Hermens), de afdeling Biomedical Photonic Imaging (prof. dr. ir. W. Steenbergen) en het RaM lab (prof. dr. ir. C.H. Slump) zijn op de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen twee vacatures voor een promovendus.

Onderwerp van het promotie onderzoek: Implementatie van patiënt-specifieke telemedicine bij vaatpatiënten en trauma patiënten.

Duur: 3 jaar, fulltime.

Start: 1 oktober 2018

 

Het promotie onderzoek bestaat uit enkele lijnen.

1) Weefsel perfusie monitoring bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

  • Validatie hyperspectraal imaging
  • Validatie hyperspectraal imaging gecombineerd met doppler flow metingen
  • Vergelijken van de verschillende imaging methoden (naast de genoemde hyperspectraal imaging) en doorontwikkelen van deze monitors zodat ze geschikt worden om in de thuissituatie te kunnen worden gebruikt (hand-held, of als wearable)

2) Implementeren van virtual activity coaching en virtual lifestyle coaching bij vaatpatiënten en trauma patiënten.

  • ​Bestaande apps zullen moeten worden aangepast en toegespitst op de doelgroep.
  • Ontwikkelen van virtuele netwerken tussen patiënten die in de thuissituatie worden gecoacht.
  • Ontwikkelen van virtuele netwerken tussen huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg en ziekenhuis

3) Ontwikkelen van virtual activity coaching en thuismonitoring van patiënten na fractuur chirurgie.

4) Veilig beschikbaar maken van data die via telemedicine wordt verkregen voor zorgverleners en in een ziekenhuis database, c.q. elektronisch patiënten dossier. Deze data-overdracht moet aan alle eisen voldoen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensverstrekking.

Gezien de uitgebreidheid van het onderzoek kunnen 2 promovendi simultaan aan de slag.

 

 

Inspirerende werkomgeving

Er is op de afdeling Chirurgie in het UMCG een professioneel en enthousiast team van begeleiders. Richte Schuurmann (afgestudeerd en gepromoveerd aan de TG) is als post-doc TG aan de afdeling Chirurgie verbonden en werkt deels ook in de UT. Hierdoor zijn de lijnen tussen beide instellingen kort. Richte coördineert de dagelijkse supervisie. Daarnaast zijn er enkele M2-ers en M3-ers werkzaam bij de afdeling Chirurgie. Verder zijn er promovendi en een clinical fellow werkzaam die (deels) ook een technisch-geneeskundige achtergrond hebben. Er is een 3D-lab aanwezig in het UMCG en een goed geoutilleerd skillslab. De afdeling Chirurg en de UTwente zullen in de komende jaren intensief gaan samenwerken qua onderzoek, opleiding en onderwijs.

De promovendus komt dus te werken in een omgeving met medestudenten vanuit de UTwente, zodat er dagelijks feedback gekregen kan worden en het pad van de logistieke uitdagingen grotendeels al is geëffend.

Er is tijdens het promotie onderzoek zeker ook plaats voor het ontwikkelen van klinische vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het structureel meelopen op de afdeling, poli traumatologie of vaatchirurgie en het assisteren tijdens operaties. Daarnaast is er intensieve samenwerking met aanpalende specialismen zoals de afdeling Radiologie. De combinatie onderzoek – klinische vaardigheden maakt dit promotieonderzoek erg dynamisch.

 

Informatie en/ of sollicitatie.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met prof. dr. J.P.P.M. de Vries, afdelingshoofd Chirurgie, UMCG: j.p.p.m.de.vries@umcg.nl of R.C.L. Schuurmann, post-doc TG: richte.schuurmann@gmail.com.  Sollicitatiebrieven kunnen ook naar deze email adressen worden gestuurd.

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL