Van M3-stage naar innovatieve MedTech start-up: het verhaal van Sirius Medical

Bram Schermers (TG ‘14) is medeoprichter en CEO van het bedrijf Sirius Medical. Dit bedrijf begon als spin-off van de Universiteit Twente en het NKI-AvL in 2017 om een chirurgische lokalisatietechniek op de markt te brengen en sinds 2020 is deze techniek CE- en FDA-geregistreerd.

Je hebt in 2017 Sirius Medical opgericht. Hoe is dat ontstaan?

Dit begon tijdens mijn TG afstudeerstage in 2013 bij het NKI-AvL in Amsterdam. Daar werkte ik aan een nieuwe lokalisatietechniek op basis van magnetisme, zodat chirurgen een niet-palpabele tumoren (met name in de borst) zowel nauwkeurig als patiëntvriendelijk kunnen verwijderen. Dat mondde uit in een promotieonderzoek waarbij ik heb aangetoond dat de techniek bij een aantal patiëntengroepen werkt. Ik vond het een superleuke uitdaging om te kijken of we deze techniek ook breder konden uitrollen dan enkel in het NKI-AvL. Daarvoor heb je een bedrijf nodig. Tijdens mijn promotie ben ik me dan ook gaan oriënteren op het oprichten van een eigen bedrijf om de techniek op de markt te brengen. Ik heb cursussen gevolgd over de ontwikkeling en certificering van medische hulpmiddelen en ik heb diverse netwerkevents bezocht. Daar kwam ik gelukkig mensen tegen die hier heel veel ervaring mee hadden en hier samen met mij aan wouden werken. Zo werd in 2017 Sirius Medical opgericht. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is het een serieus bedrijf geworden. Er werken nu 12 mensen bij Sirius Medical, ons product wordt in 8 Europese landen verkocht, en we gaan dit jaar Amerika in.

 

Welke functie(s) vervul je binnen dit bedrijf?

Het leuke van een start-up is: je vervult heel veel functies want je bent in het begin met een superklein team. Ik ben begonnen als klinisch applicatiespecialist, ik was bezig met alle zaken rondom de ontwikkeling van een medisch hulpmiddel. Bijvoorbeeld het vertalen van de eisen en wensen van de chirurgen naar producteisen, maar ook materiaaltesten gericht op bio-compatibiliteit en steriliteit. Dat is allemaal onderdeel van het opstellen van de zgn. technische documentatie van het product, waarmee het product ontwikkeld en gecertificeerd wordt. Mijn focus lag aan de gebruikerskant, voor de technische zaken werkte ik samen met een systeemarchitect.

Inmiddels ben ik CEO en in die rol houd ik me, naast de productontwikkeling, bijvoorbeeld ook bezig met de strategie, HR-zaken, commercialisatie van het bedrijf en (niet onbelangrijk) de financiering. In beide functies vind ik de veelzijdigheid van m’n werk ontzettend leuk: de ene dag ben ik bezig met een diepgaand rapport over bio-compatibiliteit, de volgende dag bekijk ik hoe we ons product in een nieuw land kunnen ‘registreren’ zodat het verkocht mag worden, en weer een dag later spreek ik onze gebruikers om klantfeedback te verzamelen!

 

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

Ik ben heel trots op wat we bereikt hebben in korte tijd! Het ontwikkelen van een medisch hulpmiddel is een ontzettend grote klus, dit moet je niet onderschatten en duurt vele jaren. Voldoende hulp van ervaren mensen is daarbij absoluut een vereiste voor succes. Daarnaast heb ik geleerd dat je als TG ook absoluut van meerwaarde kunt zijn bij een bedrijf in de MedTech sector, en dat je moet durven kiezen: het oprichten van Sirius Medical was een sprong in het diepe maar je leert er ook ontzettend veel van, ongeacht de uitkomst!

 

 

Hoe werkt de techniek?

Het Sirius Pintuition systeem is een magnetische lokalisatietechniek ontworpen om de chirurgische behandeling van niet-palpabele borsttumoren te verbeteren. De technologie bestaat uit een zeer klein implanteerbaar magneetje (Pintuition Seed) en een detectiesysteem (Pintuition Detector). De radioloog plaatst de Seed onder beeldgeleiding (meestal ultrasound) tot 180 dagen voor de operatie in de tumor. Tijdens de operatie gebruikt de chirurg de detector om de locatie en richting naar de Seed te bepalen en zo de operatie te begeleiden. Het systeem combineert een groot aantal gevoelige magnetische sensoren en een slim algoritme om precies de locatie van het zaadje te bepalen en terug te koppelen aan de chirurg door middel van geluid en beeld (bron: Sirius Medical). 

Jan Willem Beijer

Jan Willem Beijer is director Marketing & Sales bij Sirius Medical. Hij vormt samen met Bram Schermers en Eric Dercksen (director of Operations) het managementteam van Sirius Medical.

Hoe ervaar jij de samenwerking met Bram?

De samenwerking met Bram is prettig, leerzaam en erg constructief. Niet alleen omdat Bram zich snel kan inleven in feedback van gebruikers, maar ook omdat hij open staat voor input uit het team, technische innovaties en simpele oplossingen uit de praktijk.

 

Welke kennis en ervaring van Bram is het meest waardevol?

Iedereen is het erover eens dat voor de wereldwijde ontwikkeling van betere en betaalbare zorg het gebruik van techniek en data cruciaal zijn. Uit jarenlange ervaring in de medische techniek zijn er drie basiscomponenten cruciaal voor succes. Deze komen direct en uniek in de TG opleiding terug en Bram past deze dagelijks toe. Ten eerste diepgaande klinische EN technische kennis, ten tweede communicatie skills om de koppeling te maken in de kliniek en te leren luisteren naar de eindgebruikers van techniek. Tot slot past Bram waarde-gedreven innovatiestrategieën toe waarmee betere uitkomsten leiden tot toegevoegde waarde voor de patiënt, de arts, de zorgleverancier en de maatschappij!

 

Scroll naar boven