Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) is in het voorjaar van 2009 opgericht als beroepsvereniging van de nieuwe professional, de Technisch Geneeskundige (TG).

De NVvTG heeft de volgende doelen:

  • Waarborgen van de kwaliteitsaspecten van Technisch Geneeskundigen
  • Faciliteren Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde
  • Bevordering van wetenschappelijke vorming
  • Belangenbehartiging van leden

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur, daarbij ondersteund door diverse commissies en werk- en focusgroepen. Het bestuur wordt viermaal per jaar gecontroleerd door de ledenraad.

Beroepscode

De beroepscode voor technisch geneeskundigen is opgesteld door en voor de beroepsgroep, vertegenwoordigd door de NVvTG. De beroepscode weerspiegelt de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de technisch geneeskundige.

Visie op toekomstige zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan grote veranderingen en wordt in toenemende mate complex. Deze veranderingen, gedreven door technologische innovaties en sociaal maatschappelijke factoren, hebben veel invloed op de wijze waarop in Nederland medische zorg wordt vormgegeven, geleverd en georganiseerd.

De werkgroep ‘De Nieuwe Zorg‘ schreef in 2018 een visiedocument. Dit document gaat in op de door ons verwachte belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de rol van de technisch geneeskundige in deze ontwikkelingen.

Infographic visie zorg van morgen
Scroll naar boven