Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) is in het voorjaar van 2009 opgericht als beroepsvereniging van de nieuwe professional, de Technisch Geneeskundige (TG).

De NVvTG heeft de volgende doelen:

 • Waarborgen van de kwaliteitsaspecten van Technisch Geneeskundigen
 • Faciliteren Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde
 • Bevordering van wetenschappelijke vorming
 • Belangenbehartiging van leden

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur, daarbij ondersteund door diverse commissies en werk- en focusgroepen. Het bestuur wordt viermaal per jaar gecontroleerd door de ledenraad.

Beroepscode

De beroepscode voor technisch geneeskundigen is opgesteld door en voor de beroepsgroep, vertegenwoordigd door de NVvTG. De beroepscode weerspiegelt de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de technisch geneeskundige.

Visie op toekomstige zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan grote veranderingen en wordt in toenemende mate complex. Deze veranderingen, gedreven door technologische innovaties en sociaal maatschappelijke factoren, hebben veel invloed op de wijze waarop in Nederland medische zorg wordt vormgegeven, geleverd en georganiseerd.

De werkgroep ‘De Nieuwe Zorg‘ schreef in 2018 een visiedocument. Dit document gaat in op de door ons verwachte belangrijkste technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de rol van de technisch geneeskundige in deze ontwikkelingen.

Infographic visie zorg van morgen

Koepel Medische technologie

De NVvTG maakt deel uit van de Koepel Medische Technologie. Dit is een overlegplatform voor verenigingen wiens leden zich bezighouden met veilig en efficiënt gebruik van medische technologie in zorginstellingen. Elk van de verenigingen erkent dat de effectiviteit van veilige en efficiënte toepassing van medische technologie groter is naarmate wordt samengewerkt met anderen, ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring.

De Koepel Medische Technologie is een schakelpunt waarlangs actuele vraagstukken snel door een brede groep betrokken deskundigen kunnen worden onderzocht en beoordeeld. In driemaandelijkse vergaderingen kunnen zaken tot besluitvorming worden gebracht.

De Koepel Medische Technologie is hét aanspreekpunt voor medische technologie voor overheidsinstanties, brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. Daartoe werkt de Koepel aan verbetering van de externe zichtbaarheid en aan een formalisering van de samenwerking.

Heb jij een mogelijke ontwikkeling die besproken kan worden binnen de koepel? Neem contact op met bestuur@nvvtg.nl

De Koepel Medische Technologie bestaat uit de volgende verenigingen:

 • BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg)
 • NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica)
 •  NVKFM (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch Medewerkers)
 • NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)
 • NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde)
 • LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)
 • VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)
 • VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
 • WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer
Scroll naar boven